Historisk arkiv

Marianne Jakobsen er ny direktør i Utlendingsnemnda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag åremålsbeskikket Marianne Jakobsen som ny direktør for Utlendingsnemnda (UNE) for en periode på seks år.

Marianne Jaokobsen, ny sjef i UNE, og justisminister Monica Mæland
Marianne Jakobsen, som fredag ble utnevnt til ny direktør i Utlendingsnemnda, fikk blomster av justisminister Monica Mæland. Foto: JD

– Jeg er glad for at Marianne Jakobsen vil ta på seg dette viktige samfunnsoppdraget. Vi har fått en svært erfaren leder til å stake ut kursen for den videre utviklingen av Utlendingsnemnda, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Marianne Jakobsen har lang erfaring som leder i utlendingsforvaltningen. Hun arbeidet fra 2002 som leder i Utlendingsnemnda, først som seksjonssjef og senere 10 år som avdelingsdirektør, hvor hun primært hadde ansvar for asylsaksbehandling. Jakobsen har siden 2019 arbeidet som avdelingsleder i Politiets utlendingsenhet. Tidlig i karrieren arbeidet hun noen år som saksbehandler, blant annet i Justis- og politidepartementet og i Utlendingsnemnda.

Marianne Jakobsen er født 5. april 1970 og har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1999. Hun gjennomførte Solstrandprogrammet i 2018-2019.

– Utlendingsnemnda har et viktig samfunnsoppdrag både i rollen som ekspertorgan og som en rettslig aktør som skal sikre rettssikkerhet. Marianne Jakobsen vil få en sentral rolle med å sørge for en utviklingsorientert og fleksibel kunnskapsorganisasjon og aktør i utlendingsforvaltningen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Marianne Jakobsen etterfølger Ingunn-Sofie Aursnes, som valgte å fratre stillingen som direktør 31.12.20.