Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2021

Fra statsråd 21. september og 25. september 2020  offentliggjøres nå vedtak om forslag til statsbudsjett for 2021.

Fra statsråd 21. september 2020 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Prop. 1 S (2020-2021) – For budsjettåret 2021
(departementenes fagproposisjoner):    

Arbeids- og sosialdepartementet
Utgiftskap.: 600-667, 2470, 2541-2543, 2620-268
Inntektskap.: 3600-3642, 5470, 5571, 5607, 5701-5705
(Nyhetssak) 

Barne- og familiedepartementet
Utgiftskap.: 800-882, 2530
Inntektskap.: 3842, 3847, 3855, 3856, 3858, 3868
(Nyhetssak)

Forsvarsdepartementet
Utgiftskap.: 1700-1792
Inntektskap.: 4700-4799
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Utgiftskap.: 700-783 og 2711-2790
Inntektskap.: 3701-3748, 5572 og 5631
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Utgiftskap.: 61, 400-491
Inntektskap.: 3400-3490
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Svalbardbudsjettet
(Nyhetssak)   

Klima- og miljødepartementet
Utgiftskap.: 1400-1482
Inntektskap.: 4400-4481 og 5578
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utgiftskap.: 1-2, 500-595, 2412, 2445
Inntektskap.: 3500-3595, 5312, 5447, 5570, 5615-5616
(Nyhetssak)

Kulturdepartementet
Utgiftskap.: 300-353
Inntektskap.: 3300-3339 og 5568
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Utgiftskap.: 200-292 og 2410
Inntektskap.: 3200-3292, 5310 og 5617
(Nyhetssak)

Landbruks- og matdepartementet
Utgiftskap.: 1100-1161
Inntektskap.: 4100-4150, 5576, 5652
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Utgiftskap.: 900-950, 2421, 2426, 2429, 2460, 2540
Inntektskap.: 3900-3950, 5325, 5326, 5329, 5460, 5574, 5612, 5613, 5625, 5629, 5656
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Utgiftskap.: 1300-1370
Inntektskap.: 4300-4361, 5577, 5619 og 5624
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Utgiftskap.: 100-179
Inntektskap.: 3100
(Nyhetssak)

Fra statsråd 25. september 2020 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Finansdepartementet
Prop. 1 S (2020-2021)
For budsjettåret 2021
Statsbudsjettet 
(Nyhetssak)

Prop. 1 LS (2020-2021)
For budsjettåret 2021
Skatter, avgifter og toll 2021
(Nyhetssak)

Meld. St. 1 (2020-2021)
Nasjonalbudsjettet 2021
(Nyhetssak)

Prop. 1 S (2020-2021) – For budsjettåret 2021
(departementenes fagproposisjoner):

Finansdepartementet
Utgiftskap.: 20-51 og 1600-1651
Inntektskap.: 3024-3051, 4600-4620, 5341, 5351, 5580, 5605, 5693
(Nyhetssak)

Olje- og energidepartementet
Utgiftskap.: 1800-1840 og 2440 
Inntektskap.: 4800-4820, 5440, 5582, 5680 og 5685
(Nyhetssak)

Statsministerens kontor
Følgende statsrådsbeslutninger ble offentliggjort 2. oktober 2020:

Hans Majestet Kongens tale til det 165. storting ved dets åpning (Trontalen).

Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding (Melding om rikes tilstand)