Offisielt frå statsrådet 15. januar 2021

I statsrådet i dag vart det fremja forslag om endringar i økonomiske tiltak i møte med pandemien.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 15. januar 2021. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 72 LS (2020-2021)
Endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: permittering, dagpenger, særordning for lærlinger, kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere)
(Nyheitssak)

2. Utnemningar m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av førstestatsadvokat Olav Helge Thue, statsadvokat Birgitte Istad og statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen til førstestatsadvokater ved Riksadvokatembetet fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Utnevning av lovrådgiver Sarah Rytterager og advokat Alf Butenschøn Skre til statsadvokater ved Riksadvokatembetet fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Konstitusjon av politiinspektør Arne Hammer som visepolitimester i Nordland politidistrikt fra 15. januar 2021 og inntil videre, dog ikke utover 15. juli 2021.