Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.


Viser 181-200 av 1158 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt frå statsrådet 25. august 2017

  25.08.2017 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det oppnemnd eit ekspertutval som skal sjå på kjønnsforskjellar i skuleprestasjonar.

 • Offisielt fra statsråd 11. august 2017

  11.08.2017 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et utvalg som skal utrede domstolenes organisering.

 • Offisielt frå statsrådet 21. juni 2017

  21.06.2017 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart stortingsmeldinga «Avfall som ressurs - avfallspolitikk og sirkulær økonomi» lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 16. juni 2017

  16.06.2017 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingen «Klimastrategi for 2030 - norsk omstilling i europeisk samarbeid» lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 9. juni 2017

  09.06.2017 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart stortingsmeldinga "IKT-sikkerhet - Et felles ansvar" lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 2. juni 2017

  02.06.2017 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er Lars Sponheim utnevnt til fylkesmann i Hordaland og Sogn og Fjordane, og Harald Tom Nesvik til fylkesmann i Møre og Romsdal. De er utnevnt for en periode på seks år, med virkning fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 • Offisielt frå statsrådet 22. mai 2017

  22.05.2017 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det lagt fram ein proposisjon om lovendringar som vil gje skjerpa straff ved fleire grove integritetskrenkingar, og styrkt oppreisingsvern ved krenkingar gjorde av fleire i fellesskap.

 • Offisielt fra statsråd 11. mai 2017

  11.05.2017 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble revidert nasjonalbudsjett for 2017, proposisjonen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2017 og kommuneproposisjonen for 2018 lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 5. mai 2017

  05.05.2017 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det oppnemnd eit utval som skal sjå på finansiering av livsopphald ved opplæring av vaksne.

 • Offisielt fra statsråd 28. april 2017

  28.04.2017 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet vedtatt tildelinger av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2016, til idretts- og kulturformål.

 • Offisielt frå statsrådet 21. april 2017

  21.04.2017 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart stortingsmeldinga "Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk" lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 5. april 2017

  05.04.2017 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er lovforslaget «Endringer i kommunestrukturen» lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 31. mars 2017

  31.03.2017 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag er «Perspektivmeldingen 2017» lagt fram. Meldinga tek opp viktige utfordringar for den norske økonomien og for vidareføring av dei norske velferdsordningane.

 • Offisielt fra statsråd 24. mars 2017

  24.03.2017 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er stortingsmeldingen «Hav i utenriks- og utviklingspolitikken» lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 17. mars 2017

  17.03.2017 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart stortingsmeldinga om reiseliv «Opplev Norge - unikt og eventyrlig» og stortingsmeldinga «Pliktsystemet for torsketrålere» lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 10. mars 2017

  10.03.2017 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det besluttet å slå sammen 9 fylkesmannsembeter til 4  fra 1. januar 2019: Hordaland slås sammen med Sogn og Fjordane. Oslo og Akershus slås sammen med Østfold og Buskerud. Oppland slås sammen med Hedmark. Telemark slås sammen

 • Offisielt frå statsrådet 3. mars 2017

  03.03.2017 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er proposisjonen "Endringer i naturmangfoldloven (felling av ulv m.m)" lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 17. februar 2017

  17.02.2017 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er stortingsmeldingen «Berekraftige byar og sterke distrikt» lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 10. februar 2017

  10.02.2017 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det gjeve 56 utvinningsløyve i dei mest utforska områda på den norske kontinentalsokkelen.

 • Offisielt fra statsråd 3. februar 2017

  03.02.2017 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag har Agder Energi Vannkraft AS fått tillatelse til å utvide og oppgradere Skjerkaanleggene. Samtidig er det fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for Mandalsvassdraget i Åseral kommune.