Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.


Viser 201-220 av 1132 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt fra statsråd 29. april 2016

  29.04.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en proposisjon om samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen om klima av 12. desember 2015.

 • Offisielt frå statsrådet 22. april 2016

  22.04.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart valdagen for stortingsvalet og sametingsvalet i 2017 fastsett til måndag 11. september 2017.

 • Offisielt fra statsråd 15. april 2016

  15.04.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en stortingsmelding om energipolitikken fram mot år 2030. Det ble også lagt fram en proposisjon om lovendringer på helse- og omsorgsområdet, som innebærer at kommunene pålegges å fastsette kriterier og

 • Offisielt frå statsrådet 5. april 2016

  05.04.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det mellom anna lagt fram forslag om endringar i utlendingslova.

 • Offisielt fra statsråd 1. april 2016

  01.04.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble Eli Telhaug utnevnt til departementsråd i Arbeid- og sosialdepartementet, og Petter Skarheim til departementsråd i Kunnskapsdepartementet.

 • Offisielt frå statsrådet 18. mars 2016

  18.03.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart mellom anna samanslåinga av Tjøme og Nøtterøy kommunar til nye Færder kommune formelt vedteke. Det same vart samanslåinga av Hof og Holmestrand kommunar til nye Holmestrand kommune.

 • Offisielt fra statsråd 11. mars 2016

  11.03.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er kontreadmiral Ketil Olsen utnevnt til viseadmiral, for å overta som sjef for Norges militærmisjon i Brussel.

 • Offisielt frå statsrådet 4. mars 2016

  04.03.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det mellom anna vedteke ei melding til Stortinget om fosterheimsordninga.

 • Offisielt fra statsråd 19. februar 2016

  19.02.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble høyesterettsdommer Toril Marie Øie utnevnt til justitiarius i Høyesterett med tiltredelse fra 1. mars 2016.

 • Offisielt frå statsrådet 12. februar 2016

  12.02.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna gitt løyve til bygging av Sauland vannkraftverk med tilhøyrande elektrisk anlegg i Hjartdal og Notodden.

 • Offisielt fra statsråd 5. februar 2016

  05.02.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag har Kongen vedtatt sammenslåing av Lardal og Larvik kommuner, med virkning fra 1. januar 2018. Navnet på den nye kommunen skal være Larvik kommune. Jernbaneinfrastrukturforetaket SF ble også vedtatt opprettet.

 • Offisielt frå statsrådet 22. januar 2016

  22.01.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart mellom anna Lars Sørgård åremålsbeskikka som direktør for Konkurransetilsynet for seks år.

 • Offisielt fra statsråd 8. januar 2016

  08.01.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det blant annet oppnevnt et utvalg som skal vurdere aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland.

 • Offisielt fra statsråd 18. desember 2015

  18.12.2015 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet besluttet at Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité tildeles kroner 660 000 000, Stiftelsen Antidoping Norge tildeles kroner 30 000 000 og Hafjell Nasjonalanlegg AS tildeles kroner 15 000 000

 • Offisielt fra statsråd 16. desember 2015

  16.12.2015 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det gjort endringer i regjeringen.

 • Offisielt frå statsrådet 11. desember 2015

  11.12.2015 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet vart det i dag vedteke forskrifter om vern av 66 skogområde i Troms, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hedmark, Oppland, Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Sogn og Fjordane.

 • Offisielt fra statsråd 4. desember 2015

  04.12.2015 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet vedtatt en stortingsmelding om politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen.

 • Offisielt frå statsrådet 27. november 2015

  27.11.2015 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet vart det i dag utnemnd ny politimeister i Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vest, Sør-Vest, Agder, Sør-Øst, Innlandet og Øst politidistrikt.

 • Offisielt fra statsråd 20. november 2015

  20.11.2015 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det vedtatt en stortingsmelding om nasjonal helse- og sykehusplan. Stortingets vedtak til lov om innstramninger i utlendingsloven ble sanksjonert.

 • Offisielt frå statsrådet 13. november 2015

  13.11.2015 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet vart det i dag vedteke ein proposisjon om endringar i utlendingslova.