Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.


Viser 201-220 av 1157 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt fra statsråd 13. januar 2017

  13.01.2017 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det lagt fram forslag til endringer i folketrygdloven når det gjelder pleiepenger ved pleie av syke barn.

 • Offisielt frå statsrådet 20. desember 2016

  20.12.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det utnemnt tre nye statsrådar. Stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen overtek EØS- og EU-saker i Utanriksdepartementet etter Elisabeth Vik Aspaker, ordførar Terje Søviknes overtek Olje- og energidepartementet etter Tord Lien 

 • Offisielt fra statsråd 16. desember 2016

  16.12.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er blant annet stortingsmeldingene «Kommersiell allmennkringkasting» og «Eit moderne og framtidsretta NRK» lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 9. desember 2016

  09.12.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det lagt fram ei stortingsmelding om samfunnssikkerheit, «Risiko i et trygt samfunn».

 • Offisielt fra statsråd 2. desember 2016

  02.12.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det lagt fram en stortingsmelding om fagskoleutdanning, «Fagfolk for fremtiden».

 • Offisielt frå statsrådet 25. november 2016

  25.11.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det fastsett forskrifter om vern for 33 skogområde i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedmark, Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud, Aust- og Vest-Agder og Rogaland.

 • Offisielt fra statsråd 18. november 2016

  18.11.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Det ble holdt statsråd på Slottet i dag.

 • Offisielt frå statsrådet 11. november 2016

  11.11.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det oppnemnt eit utval som skal gjennomgå og vurdere varslingsføresegnene i arbeidsmiljøloven og korleis desse vert praktiserte.

 • Offisielt fra statsråd 4. november 2016

  04.11.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det lagt fram et lovforslag om aktivitetsplikt for unge mottakere av stønad til livsopphold.

 • Offisielt frå statsrådet 28. oktober 2016

  28.10.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det lagt fram eit forslag til opptrappingsplan for arbeidet mot vald og overgrep.

 • Offisielt fra statsråd 21. oktober 2016

  21.10.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det vedtatt en forskrift om fredning av Ny-Hellesund kulturmiljø.

 • Offisielt frå statsrådet 14. oktober 2016

  14.10.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det mellom anna lagt fram ei stortingsmelding om skog- og trenæringa.

 • Offisielt fra statsråd

  06.10.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Vedtak i statsråd 16. , 23. og 30. september 2016.

 • Offisielt fra statsråd 30. september 2016

  30.09.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram en stortingsmelding om trafikksikkerhetsarbeid.

 • Offisielt frå statsrådet 23. september 2016

  23.09.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det mellom anna lagt fram forslag om endringar i barnelova.

 • Offisielt fra statsråd 16. september 2016

  16.09.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram forslag til lov om organisering av  forskningsetisk arbeid.

 • Offisielt frå statsrådet 9. september 2016

  09.09.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det oppnemnd eit utval som skal sjå på statistikklova.

 • Offisielt fra statsråd 26. august 2016

  26.08.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Statsråd ble holdt på Det kongelige slott i Oslo 26. august 2016.

 • Offisielt frå statsrådet 12. august 2016

  12.08.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna oppnemnt eit utval som skal greie ut forslag til ny hamne- og farvatnlov.

 • Offisielt fra statsråd 17. juni 2016

  17.06.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble proposisjonen «Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren» lagt fram, og Parisavtalen om klimatiltak ratifisert.