Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2020

Fra statsråd 20. september og 27. september 2019 offentliggjøres nå vedtak om forslag til statsbudsjett for 2020.

Fra statsråd 20. september 2019 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Prop. 1 S (2019-2020) – For budsjettåret 2020
(departementenes fagproposisjoner):    

Arbeids- og sosialdepartementet
Utgiftskap.:    600-667, 2470, 2541-2542, 2620-2686
Inntektskap.: 3600-3642, 5470, 5571, 5607, 5701-5705
(Nyhetssak)

Barne- og familiedepartementet
Utgiftskap.:    800-882, 2530        
Inntektskap.: 3842, 3847, 3855, 3856, 3858
(Nyhetssak) 

Forsvarsdepartementet
Utgiftskap.:    1700-1792
Inntektskap.: 4700-4799   
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Utgiftskap.:    700-783 og 2711-2790
Inntektskap.: 3701-3748, 5572 og 5631
(Nyhetssak) 

Justis- og beredskapsdepartementet
Utgiftskap.:    61, 400-491
Inntektskap.: 3400-3490
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Svalbardbudsjettet
(Nyhetssak)    

Klima- og miljødepartementet
Utgiftskap.:    1400-1482
Inntektskap.: 4400-4481 og 5578
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utgiftskap.:    1-2, 500-595, 2412, 2445 
Inntektskap.: 3500-3595, 5312, 5445-5446, 5570, 5615-5616         
(Nyhetssak)

Kulturdepartementet
Utgiftskap.:    300-353        
Inntektskap.: 3300-3339 og 5568
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Utgiftskap.:    200-292 og 2410
Inntektskap.: 3200-3292, 5310 og 5617
(Nyhetssak)

Landbruks- og matdepartementet
Utgiftskap.:    1100-1161   
Inntektskap.:  4100-4150, 5576, 5652     
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Utgiftskap.:    900-950, 2421, 2426, 2429, 2460, 2540
Inntektskap.: 3900-3950, 5325, 5326, 5329, 5460, 5574, 5612, 5613, 5625, 5629, 5656
(Nyhetssak)

Olje- og energidepartementet
Utgiftskap.:    1800-1840, 2440 og 2490
Inntektskap.: 4800-4820, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Utgiftskap.:    1300-1370   
Inntektskap.: 4300-4361, 5577, 5611, 5619, 5622 og 5624
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Utgiftskap.:   100-179        
Inntektskap.: 3100  
(Nyhetssak)

Fra statsråd 27. september 2019 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Finansdepartementet
Prop. 1 S (2019-2020)
For budsjettåret 2020
Statsbudsjettet
(Nyhetssak)

Prop. 1 LS (2019-2020)
For budsjettåret 2020
Skatter, avgifter og toll 2020
(Nyhetssak)

Meld. St. 1 (2019-2020)
Nasjonalbudsjettet 2020
(Nyhetssak)

Prop. 1 S (2019-2020) – For budsjettåret 2020
(departementenes fagproposisjoner):

Finansdepartementet
Utgiftskap.:    20-51 og 1600-1650
Inntektskap.: 3021-3051, 4600-4670, 5341, 5351, 5605, 5692-5693
(Nyhetssak) 

Statsministerens kontor
Følgende statsrådsbeslutninger ble offentliggjort 2. oktober 2019:

Hans Majestet Kongens tale til det 164. storting ved dets åpning (Trontalen).

Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding (Melding om rikes tilstand).