Offisielt frå statsrådet 24. januar 2020

I statsråd i dag vart det gjort endringar i regjeringa.

Statsråd vart halde på Oslo slott 24. januar 2020. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 41 S (2019-2020)
Endringer i statsbudsjettet 2020 under Utenriksdepartementet (endringer i kortsiktig overgangslån til Somalia mv.)

2. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

 1. Statsrådene Siv Jensen, Sylvi Listhaug, Anniken Hauglie, Jon Georg Dale, Ola Elvestuen, Terje Søviknes, Harald Tom Nesvik, Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Jøran André Smedal Kallmyr gis avskjed i nåde.
 2. Statsråd Trine Skei Grande overtar styret av politikken for barnehager, grunnskole, videregående opplæring og integrering samt det administrative ansvaret for Kunnskapsdepartementet.
 3. Statsråd Jan Tore Sanner overtar styret av Finansdepartementet. Statsråd Sanner forblir Norges representant i Nordisk ministerråd med den særlige oppgave å ha ansvar for samordning av nordiske samarbeidsspørsmål.
 4. Statsråd Monica Mæland overtar styret av Justis- og beredskapsdepartementet.
 5. Statsråd Bent Høie overtar, i tillegg til de saker han bestyrer i Helse- og omsorgsdepartementet, styret av eldre- og folkehelseområdet i Helse- og omsorgsdepartementet.
 6. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen overtar styret av Arbeids- og sosialdepartementet.
 7. Stortingsrepresentant Linda Cathrine Hofstad Helleland utnevnes til statsråd og overtar styret av regional- og distriktspolitikk, IT-politikk, elektronisk kommunikasjon, personvern og politikken overfor samer og nasjonale minoriteter i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
 8. Statsråd Nikolai Eivindssøn Astrup overtar styret av forvaltningspolitikk, kommuneøkonomi, lokalforvaltning og valggjennomføring, planlegging, bolig- og bygningspolitikk, koordinering av regjeringens arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, statlig arbeidsgiverpolitikk, statlig bygg- og eiendomsforvaltning og kontakten med Kongehuset samt det administrative ansvaret for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
 9. Statsråd Iselin Nybø overtar styret av nærings- og handelspolitikk samt det administrative ansvaret for Nærings- og fiskeridepartementet.
 10. Stortingsrepresentant Knut Arild Hareide utnevnes til statsråd og overtar styret av Samferdselsdepartementet.
 11. Stortingsrepresentant Henrik Asheim utnevnes til statsråd og overtar styret av politikk knyttet til forskning, høyere utdanning, fagskoler, generell kompetansepolitikk og utdanningsstøtte i Kunnskapsdepartementet.
 12. Statssekretær Geir Inge Sivertsen utnevnes til statsråd og overtar styret av fiskeri- og sjømatsaker i Nærings- og fiskeridepartementet.
 13. Stortingsrepresentant Abid Qayyum Raja utnevnes til statsråd og overtar styret av Kulturdepartementet.
 14. Stortingsrepresentant Tina Bru utnevnes til statsråd og overtar styret av Olje- og energidepartementet.
 15. Statssekretær Sveinung Rotevatn utnevnes til statsråd og overtar styret av Klima- og miljødepartementet.
 16. Statssekretærene Lars Joakim Dalånes Hanssen, Geir Inge Sivertsen, Anne Helene Wettermark Bramo, Jørgen Næsje, Atle Simonsen, Brage Baklien, Roy Angelvik, Kristoffer Sivertsen, Alf Erik Bergstøl Andersen, Tom Staahle, Liv Lønnum, Tommy Skjervold, Allan Ellingsen, Toril Charlotte Ulleberg Reynolds, Julie Midtgarden Remen, Marianne Eikvåg Groth, Sveinung Rotevatn, Rebekka Borsch, Atle Hamar, Tom Erlend Skaug, Frida Blomgren og Guro Angell Gimse gis avskjed i nåde.
 17. Konstitusjonen av Karianne Hansen som statssekretær for statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde i Justis- og beredskapsdepartementet opphører.
 18. Statssekretær Julie Kristine Kordahl gis avskjed i nåde som statssekretær i 100 prosent stilling for statsråd Olaug Vervik Bollestad i Landbruks- og matdepartementet og utnevnes på nytt til statssekretær i 75 prosent stilling for statsråd Olaug Vervik Bollestad i Landbruks- og matdepartementet og til statssekretær i 25 prosent stilling for statsråd Kjell Ingolf Ropstad i Barne- og familiedepartementet.
 19. Konstitusjonen av Maria Kristine Strandskog Göthner som statssekretær for statsråd Jan Tore Sanner i Kunnskapsdepartementet opphører. Maria Kristine Strandskog Göthner utnevnes til statssekretær for statsråd Jan Tore Sanner i Finansdepartementet.
 20. Statssekretær Magnus Thue gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Torbjørn Røe Isaksen i Nærings- og fiskeridepartementet og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Jan Tore Sanner i Finansdepartementet.
 21. Statssekretær Lars Jacob Hiim gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Monica Mæland i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Monica Mæland i Justis- og beredskapsdepartementet.
 22. Statssekretær Paul Andre Chaffey gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Nikolai Eivindssøn Astrup i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Linda Cathrine Hofstad Helleland i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
 23. Statssekretær Vegard Petter Einan gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Anniken Hauglie i Arbeids- og sosialdepartementet og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Torbjørn Røe Isaksen i Arbeids- og sosialdepartementet.
 24. Statssekretær Aase Marthe Johansen Horrigmo gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Monica Mæland i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og utnevnes på nytt som statssekretær for statsråd Henrik Asheim i Kunnskapsdepartementet.
 25. Statssekretær Anders Bjørnsen Werp gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Jon Georg Dale i Samferdselsdepartementet og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Knut Arild Hareide i Samferdselsdepartementet.
 26. Jan Christian Kolstø gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Trine Skei Grande i Kulturdepartementet og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Trine Skei Grande i Kunnskapsdepartementet
 27. Statssekretær Anne Karin Olli gis avskjed i nåde som statssekretær for Monica Mæland i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og utnevnes på nytt til statssekretær for Linda Cathrine Hofstad Helleland i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
 28. Statssekretær Sverre Vatnar gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Siv Jensen i Finansdepartementet og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Jan Tore Sanner i Finansdepartementet.
 29. Statssekretær Thor Kleppen Sættem gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Jøran André Smedal Kallmyr i Justis- og beredskapsdepartementet og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Monica Mæland i Justis- og beredskapsdepartementet.
 30. Statssekretær Geir Straume Olsen gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Siv Jensen i Finansdepartementet og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Jan Tore Sanner i Finansdepartementet.
 31. Selvstendig næringsdrivende Kari Elisabeth Olrud Moen utnevnes til statssekretær for statsråd Jan Tore Sanner i Finansdepartementet.
 32. Utvalgsnestleder Saida Roshni Begum utnevnes til statssekretær for statsråd Torbjørn Røe Isaksen i Arbeids- og sosialdepartementet.
 33. Politisk rådgiver Ingvild Ofte Arntsen utnevnes til statssekretær for statsråd Knut Arild Hareide i Samferdselsdepartementet.
 34. Rådgiver Heidi Karin Nakken utnevnes til statssekretær for statsråd Nikolai Eivindssøn Astrup i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
 35. Seniorrådgiver Mathias Fischer utnevnes til statssekretær for statsråd Sveinung Rotevatn i Klima- og miljødepartementet.
 36. Kommunaldirektør Maren Hersleth Holsen utnevnes til statssekretær for statsråd Sveinung Rotevatn i Klima- og miljødepartementet.
 37. Stortingsrepresentant Grunde Kreken Almeland utnevnes til statssekretær for statsråd Trine Skei Grande i Kunnskapsdepartementet.
 38. Daglig leder Trine Danielsen utnevnes til statssekretær for statsråd Geir Inge Sivertsen i Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 10. februar 2020.
 39. Redaktør Knut Aastad Bråten utnevnes til statssekretær for statsråd Abid Qayyum Raja i Kulturdepartementet.
 40. Adjunkt m/opprykk Anja Johansen utnevnes til statssekretær for statsråd Trine Skei Grande i Kunnskapsdepartementet.
 41. Kommunepolitiker Harald Furre utnevnes til statssekretær for statsråd Nikolai Eivindssøn Astrup i Kommunal- og moderniseringsdepartementet med virkning fra 4. februar 2020.
 42. Fylkesråd Ingelin Noresjø utnevnes til statssekretær for statsråd Knut Arild Hareide i Samferdselsdepartementet.
 43. Administrerende direktør Odd Emil Ingebrigtsen utnevnes til statssekretær for statsråd Tina Bru i Olje- og energidepartementet.
 44. HR-direktør Lucie Katrine Sunde-Eidem utnevnes til statssekretær for statsråd Iselin Nybø i Nærings- og fiskeridepartementet.
 45. Alle endringene ovenfor skjer med virkning fra 24. januar 2020 kl. 14.00, med mindre annet er særskilt nevnt.

3. Andre saker

Finansdepartementet
Norges Bank pålegges å delta i den praktiske gjennomføringen av statens brolån til Somalia i forbindelse med en internasjonalt koordinert innsats, og å stille sine valutareserver til disposisjon for staten i transaksjonen.