Prop. 41 S (2019–2020)

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Utenriksdepartementet (endringer i kortsiktig overgangslån til Somalia mv.)

Proposisjonen inneholder forslag til statsgaranti knyttet til Norges Banks lån til staten for overgangslån til Somalia.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget