Offisielt fra statsråd 18. desember 2019

I statsråd i dag ble det gjort endringer i regjeringen.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 18. desember 2019 kl 1145. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Statsråd Kjell-Børge Freiberg gis avskjed i nåde.

Statsråd Sylvi Listhaug gis avskjed i nåde som statsråd for eldre- og folkehelseområdet i Helse- og omsorgsdepartementet og utnevnes på nytt til statsråd og overtar styret av Olje- og energidepartementet. 

Ordfører Terje Søviknes utnevnes til statsråd og overtar styret av eldre- og folkehelseområdet i Helse- og omsorgsdepartementet.

Helse- og omsorgsdepartementet ledes av to konstitusjonelt ansvarlige statsråder. Den fordeling av ansvar for arbeid og lover som ble fastsatt ved kongelig resolusjon 27. april 2018, mellom statsrådene Bent Høie og Åse Michaelsen, legges også til grunn mellom statsrådene Høie og Søviknes.

Statssekretær Anne Helene Wettermark Bramo gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Terje Søviknes i Helse- og omsorgsdepartementet.

Statssekretær Liv Lønnum gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Kjell-Børge Freiberg og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug i Olje- og energidepartementet.

Alle endringene ovenfor skjer med virkning fra 18. desember 2019 kl. 1400.