Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.


Viser 221-240 av 1166 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt frå statsrådet 14. oktober 2016

  14.10.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det mellom anna lagt fram ei stortingsmelding om skog- og trenæringa.

 • Offisielt fra statsråd

  06.10.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Vedtak i statsråd 16. , 23. og 30. september 2016.

 • Offisielt fra statsråd 30. september 2016

  30.09.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram en stortingsmelding om trafikksikkerhetsarbeid.

 • Offisielt frå statsrådet 23. september 2016

  23.09.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det mellom anna lagt fram forslag om endringar i barnelova.

 • Offisielt fra statsråd 16. september 2016

  16.09.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram forslag til lov om organisering av  forskningsetisk arbeid.

 • Offisielt frå statsrådet 9. september 2016

  09.09.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det oppnemnd eit utval som skal sjå på statistikklova.

 • Offisielt fra statsråd 26. august 2016

  26.08.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Statsråd ble holdt på Det kongelige slott i Oslo 26. august 2016.

 • Offisielt frå statsrådet 12. august 2016

  12.08.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna oppnemnt eit utval som skal greie ut forslag til ny hamne- og farvatnlov.

 • Offisielt fra statsråd 17. juni 2016

  17.06.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble proposisjonen «Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren» lagt fram, og Parisavtalen om klimatiltak ratifisert.

 • Offisielt frå statsrådet 10. juni 2016

  10.06.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det gjeve utvinningsløyve for petroleum på den norske kontinentalsokkelen for 23. konsesjonsrunde.

 • Offisielt fra statsråd 3. juni 2016

  03.06.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingene «Verdier i pasientens helsetjeneste» og «Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning» lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 27. mai 2016

  27.05.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart sentralbanksjef Øystein Olsen tilsett for ein ny periode på seks år. Det vart også oppnemnt eit utval som skal vurdere væpning av politiet i framtida.

 • Offisielt fra statsråd 20. mai 2016

  20.05.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram en proposisjon om å slå sammen Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker. Stortingsmeldingen «NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet» ble også lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 11. mai 2016

  11.05.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart revidert nasjonalbudsjett for 2016, kommuneproposisjonen for 2017 og meldinga om integreringspolitikk lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 29. april 2016

  29.04.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en proposisjon om samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen om klima av 12. desember 2015.

 • Offisielt frå statsrådet 22. april 2016

  22.04.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart valdagen for stortingsvalet og sametingsvalet i 2017 fastsett til måndag 11. september 2017.

 • Offisielt fra statsråd 15. april 2016

  15.04.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en stortingsmelding om energipolitikken fram mot år 2030. Det ble også lagt fram en proposisjon om lovendringer på helse- og omsorgsområdet, som innebærer at kommunene pålegges å fastsette kriterier og

 • Offisielt frå statsrådet 5. april 2016

  05.04.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det mellom anna lagt fram forslag om endringar i utlendingslova.

 • Offisielt fra statsråd 1. april 2016

  01.04.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble Eli Telhaug utnevnt til departementsråd i Arbeid- og sosialdepartementet, og Petter Skarheim til departementsråd i Kunnskapsdepartementet.

 • Offisielt frå statsrådet 18. mars 2016

  18.03.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart mellom anna samanslåinga av Tjøme og Nøtterøy kommunar til nye Færder kommune formelt vedteke. Det same vart samanslåinga av Hof og Holmestrand kommunar til nye Holmestrand kommune.