Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.


Viser 221-240 av 1142 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt fra statsråd 5. februar 2016

  05.02.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag har Kongen vedtatt sammenslåing av Lardal og Larvik kommuner, med virkning fra 1. januar 2018. Navnet på den nye kommunen skal være Larvik kommune. Jernbaneinfrastrukturforetaket SF ble også vedtatt opprettet.

 • Offisielt frå statsrådet 22. januar 2016

  22.01.2016 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart mellom anna Lars Sørgård åremålsbeskikka som direktør for Konkurransetilsynet for seks år.

 • Offisielt fra statsråd 8. januar 2016

  08.01.2016 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det blant annet oppnevnt et utvalg som skal vurdere aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland.

 • Offisielt fra statsråd 18. desember 2015

  18.12.2015 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet besluttet at Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité tildeles kroner 660 000 000, Stiftelsen Antidoping Norge tildeles kroner 30 000 000 og Hafjell Nasjonalanlegg AS tildeles kroner 15 000 000

 • Offisielt fra statsråd 16. desember 2015

  16.12.2015 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det gjort endringer i regjeringen.

 • Offisielt frå statsrådet 11. desember 2015

  11.12.2015 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet vart det i dag vedteke forskrifter om vern av 66 skogområde i Troms, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hedmark, Oppland, Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Sogn og Fjordane.

 • Offisielt fra statsråd 4. desember 2015

  04.12.2015 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet vedtatt en stortingsmelding om politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen.

 • Offisielt frå statsrådet 27. november 2015

  27.11.2015 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet vart det i dag utnemnd ny politimeister i Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vest, Sør-Vest, Agder, Sør-Øst, Innlandet og Øst politidistrikt.

 • Offisielt fra statsråd 20. november 2015

  20.11.2015 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det vedtatt en stortingsmelding om nasjonal helse- og sykehusplan. Stortingets vedtak til lov om innstramninger i utlendingsloven ble sanksjonert.

 • Offisielt frå statsrådet 13. november 2015

  13.11.2015 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet vart det i dag vedteke ein proposisjon om endringar i utlendingslova.

 • Offisielt fra statsråd 6. november 2015

  06.11.2015 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Det ble holdt statsråd på Slottet i dag.

 • Offisielt frå statsrådet 30. oktober 2015

  30.10.2015 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det mellom anna vedteke ein tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2016, på grunn av auken i talet på personar som kjem for å søkje asyl.

 • Offisielt fra statsråd 23. oktober 2015

  23.10.2015 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble spesialrådgiver Hanne Inger Bjurstrøm åremålsbeskikket som likestillings- og diskrimineringsombud for en periode på seks år.

 • Offisielt frå statsrådet 9. oktober 2015

  09.10.2015 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det mellom anna lagt fram ei melding til Stortinget om likestilling mellom kvinner og menn.

 • Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2016

  07.10.2015 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Fra statsråd 18. september og 25. september 2015 offentliggjøres nå vedtak om forslaget til statsbudsjett for 2016.

 • Offisielt fra statsråd 2. oktober 2015

  02.10.2015 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det oppnevnt et utvalg som skal utrede ny organisering av det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten.

 • Offisielt frå statsrådet 25. september 2015

  25.09.2015 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna vedteke at Høgskolen i Oslo og Akershus vert slått saman med Statens institutt for forbruksforskning frå 1. januar 2016.

 • Offisielt fra statsråd 18. september 2015

  18.09.2015 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble direktør Sigrun Elisabeth Vågeng utnevnt til arbeids- og velferdsdirektør for en periode på 6 år.

 • Offisielt frå statsrådet 4. september 2015

  04.09.2015 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna fastsett ei forskrift om justering av markagrensa 47 stader i 11 kommunar.

 • Offisielt fra statsråd 21. august 2015

  21.08.2015 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet vedtatt styrking av ordningen Den kulturelle skolesekken.