Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 8. februar 2019

I statsrådet i dag vart det lagt fram eit forslag om å inngå ein avtale mellom EØS/EFTA-statane og Storbritannia om vidareføring av borgarane sine rettar dersom Storbritannia forlet EU utan ein utmeldingsavtale.

Statsråd vart halde på Oslo slott 8. februar 2019. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 45 LS (2018-2019)
Lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union og samtykke til inngåelse av avtale om ordninger for borgernes rettigheter mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union og EØS-avtalen
(Nyheitssak)

2. Klagesaker m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet
Klagen fra Erling Moss over Justis- og beredskapsdepartementets avslag 26. november 2018 på krav om innsyn i dokumenter i «Lillehammer-saken» tas ikke til følge.

3. Utnemningar m.m.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av oberst Elisabeth Gifstad Michelsen til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av oberstløytnant Petter Iversen til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Ingrid Wirum som statsadvokat ved Riksadvokatembetet inntil videre, dog ikke ut over 31. desember 2019.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Konstitusjon av assisterende fylkesmann Rigmor Brøste som fylkesmann i Møre og Romsdal inntil videre, dog ikke utover 1. desember 2021.
(Nyheitssak)

4. Andre saker

Utanriksdepartementet
Ratifikasjon av to protokoller av 6. oktober 2016 om endring av artikkel 50 a) og artikkel 56 i Overenskomst om internasjonal sivil luftfart av 7. desember 1944.

Det blir stilt statlig forsikring for omsøkt forsikringsverdi for verk i samsvar med verksliste av 7. desember 2018 for utstillingen «Edvard Munch, the Great Norwegian Master».

Forsvarsdepartementet
Endringer i beskyttelsesinstruksen fastsettes.

 

Til toppen