Prop. 45 LS (2018–2019)

Lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union og samtykke til inngåelse av avtale om ordninger for borgernes rettigheter mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union og EØS-avtalen

I proposisjonen bes det om Stortingets samtykke til å inngå en avtale mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia som viderefører rettighetene til britiske borgere i EØS/EFTA-statene og EØS/EFTA- borgere i Storbritannia dersom Storbritannia skulle tre ut av EU uten en utmeldingsavtale. Det foreslås også en forskriftshjemmel som vil gi regjeringen mulighet til å fastsette tiltak dersom Storbritannia skulle tre ut av EU uten en utmeldingsavtale.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget