Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 14. mai 2019

Revidert nasjonalbudsjett for 2019 og kommuneproposisjonen for 2020 vart i dag lagt fram i statsråd.

Statsråd vart halde på Oslo slott 14. mai 2019 kl. 1000. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 111 S (2018-2019)
Samtykke til inngåelse av avtale av 28. mai 2018 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons kulturpartnerskap (NDPC)

Prop. 112 S (2018-2019)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2019 av 8. februar 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2015/751 om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner

Finansdepartementet
Prop. 114 S (2018-2019)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019
(Nyheitssak)

Prop. 115 LS (2018-2019)
Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga
(Nyheitssak)

Meld. St. 2 (2018-2019)
Revidert nasjonalbudsjett 2019
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 113 S (2018-2019)
Kommuneproposisjonen 2020
(Nyheitssak)

2. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Opphør av Ingvild Ofte Arntsens konstitusjon i 100 prosent stilling som statssekretær for statsråd Olaug Vervik Bollestad i Landbruks- og matdepartementet.

Ingvild Ofte Arntsen konstitueres, i den perioden statssekretær Julie Kristine Kordal avvikler foreldrepermisjon og ferie, som statssekretær i 75 prosent stilling for statsråd Olaug Vervik Bollestad i Landbruks- og matdepartementet og som statssekretær i 25 prosent stilling for statsråd Kjell Ingolf Ropstad i Barne- og familiedepartementet.

Endringene gjelder fra tirsdag 14. mai kl. 12.00.   
(Nyheitssak)

3. Andre saker

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtas.(Nyheitssak)