Prop. 111 S (2018–2019)

Samtykke til inngåelse av avtale av 28. mai 2018 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons kulturpartnerskap (NDPC)

Prop. S gjelder samtykke til inngåelse av avtale av 28. mai 2018 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons kulturpartnerskap (NDPC). Målsettingen med NDPC er å bidra til sosial og økonomisk utvikling i Den nordlige dimensjons område ved å fokusere på kulturbasert næringsutvikling. Avtalen innebærer at det allerede etablerte sekretariatet i Riga opprettes formelt som et selvstendig folkerettssubjekt, slik at det på selvstendig grunnlag kan ivareta sin funksjon som administrativ støtte for kulturpartnerskapet. Avtalen sikrer også forutsigbare og hensiktsmessige rammer rundt finansiering. Avtalen er undertegnet av Finland, Latvia, Norge, Polen, Russland og Sverige.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget