Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.


Viser 241-260 av 1133 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt fra statsråd 17. april 2015

  17.04.2015 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en stortingsmelding om reformer i veisektoren, "På rett vei".

 • Offisielt frå statsrådet 10. april 2015

  10.04.2015 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ein stortingsproposisjon om endringar i lov om Innovasjon Norge.

 • Offisielt fra statsråd 27. mars 2015

  27.03.2015 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram to meldinger til Stortinget: folkehelsemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet, og strukturreformmeldingen om universitets- og høyskolesektoren fra Kunnskapsdepartementet.

 • Offisielt frå statsrådet 20. mars 2015

  20.03.2015 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ei melding til Stortinget om kommunereforma og nye oppgåver til større kommunar.

 • Offisielt fra statsråd 13. mars 2015

  13.03.2015 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det blant annet fremmet forslag om ikraftsetting av ny straffelov.

 • Offisielt frå statsrådet 6. mars 2015

  06.03.2015 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ein proposisjon om nærpolitireforma.

 • Offisielt fra statsråd 27. februar 2015

  27.02.2015 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet foretatt utnevninger til stillinger i utenrikstjenesten, forsvaret, justissektoren mv.

 • Offisielt frå statsrådet 13. februar 2015

  13.02.2015 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ein proposisjon om endringar i alkohollova. Regjeringa føreslår nasjonale reglar for korleis kommunane skal reagere overfor serveringsstader som bryt alkohollova.

 • Offisielt fra statsråd 6. februar 2015

  06.02.2015 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en melding til Stortinget om klima og ny utslippsforpliktelse for 2030.

 • Offisielt frå statsrådet 23. januar 2015

  23.01.2015 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ein proposisjon om endringar i pasient- og brukarrettslova og spesialisthelsetenestelova om fritt behandlingsval. Det vart óg fastsett ei forskrift som gjer fjellrev til ein prioritert art.

 • Offisielt fra statsråd 9. januar 2015

  09.01.2015 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet vedtatt tildelinger av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2014 til flere kulturformål.

 • Offisielt fra statsråd 19. desember 2014

  19.12.2014 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en melding til Stortinget om utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen.

 • Offisielt frå Statsrådet 12. desember 2014

  12.12.2014 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna vedteke ein proposisjon om endringar i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven, om arbeidstid, aldersgrenser og strafferammer ved arbeidsmiljøkriminalitet.

 • Offisielt fra statsråd 5. desember 2014

  05.12.2014 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven, om økt adgang til midlertidig ansettelse og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.

 • Offisielt frå statsrådet 28. november 2014

  28.11.2014 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram eit lovforslag som vil opne for at kommunane kan fastsette snøscooterløyper.

 • Offisielt fra statsråd 21. november 2014

  21.11.2014 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det blant annet oppnevnt et utvalg som skal vurdere Norges helhetlige innsats i Afghanistan i perioden 2001-2014.

 • Offisielt frå statsrådet 14. november 2014

  14.11.2014 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det mellom anna vedteke at fylkesmannsembetet i Vest-Agder vert slått saman med fylkesmannsembetet i Aust-Agder frå 1. januar 2016.

 • Offisielt fra statsråd 7. november 2014

  07.11.2014 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om endringer i yrkestransportloven.

 • Offisielt frå statsrådet 31. oktober 2014

  31.10.2014 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I Statsrådet i dag vart det mellom anna vedteke framlegg til ny lov om utanrikstenesta.

 • Offisielt fra statsråd 24. oktober 2014

  24.10.2014 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om endringer i statsbudsjettet for 2014 som følge av håndteringen av terrortrusselen mot Norge sommeren 2014, og bruk av skogbrannhelikopter i forbindelse med de mange skogbrannene