Offisielt fra statsråd 2. november 2018

I statsråd i dag ble det lagt fram en proposisjon om endringer i åndsverkloven som vil gjøre det mulig for norske forbrukere å se strømmetjenester og nett-tv på reise uten geoblokkering.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 2. november 2018. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Prop. 8 S (2018-2019)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. (krisehåndteringsdirektivet)

Finansdepartementet
Prop. 7 L (2018-2019)
Lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 9 L (2018-2019)
Endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer) 

Kulturdepartementet
Prop. 10 LS (2018-2019)
Endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 158/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1128 (portabilitetsforordningen)
(Nyhetssak)

2. Klagesaker m.v.

Helse- og omsorgsdepartementet
Klage fra Knut Rognlien på Helse- og omsorgsdepartementets avgjørelse 29. august 2018 om avslag på begjæring om innsyn i dokumenter som gjelder helsehjelp for personer uten lovlig opphold i Norge i sak 13/525 og 16/5111. Klagen tas ikke til følge.

3. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Lilongwe, Steinar Egil Hagen, tillike til ambassadør i Lusaka, Zambia.

Utnevning av ambassadør i Accra, Gunnar Andreas Holm, tillike til ambassadør i Banjul, Gambia.

Utnevning av ambassadør i Manila, Bjørn Staurset Jahnsen, tillike til ambassadør i Ngerulmud, Palau.

Utnevning av ambassadør i Nairobi, Elin Bergithe Rognlie, tillike til ambassadør i Mogadishu, Somalia.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet
Inngåelse av avtale mellom EU på den ene side og Norge, Island, Sveits og Liechtenstein på den annen side om deltakelse i Det europeiske byrå for operativ forvaltning av store IT-systemer på området for frihet, sikkerhet og rettferdighet.