Historisk arkiv

Strømmetjenester og nett-TV på reise uten geoblokkering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet foreslår endringer i åndsverkloven som vil gjøre det mulig for norske forbrukere å se på sine favorittserier, også når man oppholder seg midlertidig i utlandet.

I dag er det slik at tilgangen til mange nettbaserte tjenester ofte påvirkes av det landet man oppholder seg i. Mange har på utenlandsreiser opplevd at innhold geoblokkeres.

– Nye strømmetjenester legger til rette for at vi kan se TV-serier og innhold hvor vi selv vil. Da er det også natulig at man får tilgang til sine favorittserier ved utenlandsopphold, sier kulturminister Trine Skei Grande.

EUs portabilitetsforordning trådte i kraft i april i år og gjelder nå i alle EUs medlemsstater. Forordningen gir regler som skal sikre at abonnenter av portable nettbaserte innholdstjenester også får tilgang til disse tjenestene uavhengig av hvor i EØS de befinner seg. Kulturdepartementet har i dag fremmet en proposisjon til Stortinget hvor det foreslås at portabilitetsforordningen blir norsk lov.

I utgangspunktet gjelder forordningen bare betalingstjenester, mens det for tilbydere av gratistjenester er valgfritt om de ønsker å omfattes av reglene. NRK opplyser at de har som mål å benytte seg av regleverket i løpet av 2019.

Proposisjonen som er lagt frem vil nå bli behandlet i Stortinget. Fra regjeringens side er det ønskelig at reglene kan tre i kraft så raskt som mulig etter et vedtak i Stortinget.