Prop. 9 L (2018–2019)

Endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer)

Proposisjonen foreslår endringer i rettsgebyrloven for å justere gebyrer i justissektoren (domstolene og politiet) til selvkost. Gebyret for forliksklage forslås økt, mens flere andre gebyrer forslås nedjustert. Det gjelder blant annet gebyrer for tvangssalg av fast eiendom, tvangsdekning i adkomstdokument til leierett eller borett til husrom og fravikelse av fast eiendom, gebyrer for tvangsdekning i løsøre (tvangssalg, utlevering og tilbakelevering), gebyrer for felleseiebo, utstedelse av proklama i dødsbo, tvangsavvikling av selskaper og gebyr når begjæring om konkurs blir avslått eller trukket tilbake. Lovendringene foreslås innført fra 1. januar 2019.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget