Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.


Viser 261-280 av 1132 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt fra statsråd 10. oktober 2014

  10.10.2014 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det blant annet oppnevnt et utvalg som skal vurdere flerårige budsjetter på utvalgte områder, og et tydeligere skille mellom investeringer og drift i budsjettet. Det ble også fastsatt en forskrift som skjerper de restriktive

 • Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2015

  08.10.2014 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Fra statsråd 12. september, 19. september, 26. september og 3. oktober 2014 offentliggjøres nå vedtak om forslaget til statsbudsjett for 2015.

 • Offisielt frå statsrådet 3. oktober 2014

  03.10.2014 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart mellom anna lova om forbod mot profesjonell boksing foreslått oppheva.

 • Offisielt fra statsråd 26. september 2014

  26.09.2014 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det gitt fullmakt til å delta med norske bidrag i den internasjonale koalisjonen av stater som skal bekjempe ISIL i Irak.

 • Offisielt frå statsrådet 19. september 2014

  19.09.2014 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna oppnemnt eit utval som skal sjå på modernisering av rekneskaplovgivinga. Det vart òg oppnemnt eit utval som skal handsame lover, tiltak og ordningar for dei samiske språka.

 • Offisielt fra statsråd 12. september 2014

  12.09.2014 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble assisterende fylkesmann Bård Magne Pedersen konstituert i vikariatet som fylkesmann i Troms inntil Elisabeth Aspaker tiltrer embetet høsten 2017.

 • Offisielt frå statsrådet 29. august 2014

  29.08.2014 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna vedtatt endringar i yrkestransportlova om rettane til busspassasjerar.

 • Offisielt fra statsråd 15. august 2014

  15.08.2014 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det vedtatt å utvide de restriktive tiltakene vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet. I samme statsråd ble det også oppnevnt et utvalg som

 • Offisielt frå statsrådet 20. juni 2014

  20.06.2014 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ei melding til Stortinget om statleg eigarskap i norske selskap.

 • Offisielt fra statsråd 13. juni 2014

  13.06.2014 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en melding til Stortinget om utdanning i utviklingspolitikken.

 • Offisielt frå statsrådet 6. juni 2014

  06.06.2014 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ein proposisjon om differensiert arbeidsgivaravgift.

 • Offisielt fra statsråd 23. mai 2014

  23.05.2014 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om jordbruksoppgjøret for 2014, og Aslak Sira Myhre ble utnevnt til direktør for Nasjonalbiblioteket.

 • Offisielt frå statsrådet 14. mai 2014

  14.05.2014 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Revidert nasjonalbudsjett for 2014 vart i dag lagt fram i statsråd.

 • Offisielt fra statsråd 9. mai 2014

  09.05.2014 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven om rett til brukerstyrt personlig assistanse.

 • Offisielt frå statsrådet 25. april 2014

  25.04.2014 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart administrerande direktør Tom Remlov beskikka på åremål som riksteatersjef for ein periode på fem år. Det vart også fremja proposisjonar om endringar i politiloven, og erstatning for naturskadar.

 • Offisielt fra statsråd 11. april 2014

  11.04.2014 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en melding til Stortinget om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. Det ble også vedtatt at 1 859 704 000 kroner av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2013 skal fordeles til

 • Offisielt frå statsrådet 4. april 2014

  04.04.2014 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ei melding til Stortinget om forvaltninga av Statens pensjonsfond i 2013.

 • Offisielt fra statsråd 28. mars 2014

  28.03.2014 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble direktør Anne Cathrine Frøstrup åremålsbeskikket som direktør i Statens kartverk for en periode på seks år.

 • Offisielt frå statsrådet 21. mars 2014

  21.03.2014 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna fastsett ei forskrift om restriktive tiltak mot personar som undergrev Ukrainas territoriale integritet.

 • Offisielt fra statsråd 14. mars 2014

  14.03.2014 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble blant annet en forskrift om sosiale tjenester til personer uten bopel i Norge fastsatt.