Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.

Regjeringen Solberg i statsråd på Slottet. Kongen og Kronprinsen sitter ved enden av bordet.
Regjeringen Solberg i statsråd med Kongen og Kronprinsen på Slottet 4. mai 2018. Foto: Håkon Mosvold-Larsen/NTBScanpix

Viser 261-280 av 1081 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt frå statsrådet 7. mai 2013 kl. 10.00

  07.05.2013 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Revidert nasjonalbudsjett for 2013 vart i dag lagt fram i statsråd. Samstundes vart det lagt fram forslag til endringar i statsbudsjettet og ei melding til Stortinget om klimatilpassing i Noreg.

 • Offisielt fra statsråd 26. april 2013

  26.04.2013 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt frem en melding til Stortinget om helse: «Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar.»

 • Offisielt frå statsrådet 19. april 2013

  19.04.2013 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ei stortingsmelding om framtidas helse- og omsorgstenester.

 • Offisielt fra statsråd 12. april 2013

  12.04.2013 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble blant annet stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023 behandlet.

 • Offisielt frå statsrådet 5. april 2013

  05.04.2013 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag fekk sju offiserar tildelt dekorasjonar for innsats ved operasjonar i Afghanistan. Av desse fekk to tildelt Krigskorset med sverd.

 • Offisielt fra statsråd 22. mars 2013

  22.03.2013 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram stortingsmeldinger om sjømat, barnehager og IKT for vekst og verdiskapning.

 • Offisielt frå statsrådet 20. mars 2013

  20.03.2013 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I ekstraordinært statsråd i dag vart det lagt fram ei stortingsmelding frå Justis- og beredskapsdepartementet om terrorberedskap. Meldinga presenterer ein overordna strategi mot terror, med ei rekkje konkrete tiltak. I tillegg vart det lagt fram ein

 • Offisielt frå statsrådet 15. mars 2013

  15.03.2013 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ei stortingsmelding frå Kunnskapsdepartementet om kvalitet og mangfald i fellesskulen. Det vart også oppnemnd eit ekspertutval som skal vurdere selskapsskatten.

 • Offisielt fra statsråd 8. mars 2013

  08.03.2013 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en stortingsmelding om forskningspolitikken og en stortingsmelding om boligpolitikken.

 • Offisielt frå statsrådet 1. mars 2013

  01.03.2013 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ei stortingsmelding om distrikts- og regionalpolitikken.

 • Offisielt fra statsråd 15. februar 2013

  15.02.2013 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet besluttet å organisere Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø som én institusjon under navnet Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

 • Offisielt frå statsrådet 8. februar 2013

  08.02.2013 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart mellom anna Perspektivmeldingen 2013, stortingsmelding 12 (2012-2013), lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 1. februar 2013

  01.02.2013 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet besluttet forskriftsendringer som klargjør og effektiviserer saksbehandlingsreglene for klagebehandlingen i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

 • Offisielt frå statsrådet 25. januar 2013

  25.01.2013 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det mellom anna oppnevnt eit utval som skal vurdere reglane i straffelova om utilreknelegheit og bruken av rettspsykiatrisk sakkunnige i straffesaker. Det vart også fremma ein proposisjon om rehabilitering av Slottsplassen.

 • Offisielt fra statsråd 11. januar 2013

  11.01.2013 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et utvalg som skal foreta en gjennomgang av dagens regelverk for advokater og andre som yter rettshjelp. Utvalget skal også lage forslag til nytt regelverk.

 • Offisielt fra statsråd 14. desember 2012

  14.12.2012 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et utvalg som skal se på lønnsdannelsen i Norge. Utvalget skal ledes av professor Stein Holden. I tillegg er det besluttet tildelinger til Norges idrettsforbund og den olympiske komité , samt Stiftelsen

 • Offisielt frå statsrådet 7. desember 2012

  07.12.2012 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ei stortingsmelding om god kvalitet og pasienttryggleik.

 • Offisielt fra statsråd 30. november 2012

  30.11.2012 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt frem en stortingsmelding om digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren: «Èn innbygger - èn journal».

 • Offisielt frå statsrådet 23. november 2012

  23.11.2012 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart sjef for Kripos Odd Reidar Humlegård beskikka på åremål som politidirektør. Åremålet er for ein periode på 6 år med tiltreding frå det tidspunktet Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

 • Offisielt fra statsråd 16. november 2012

  16.11.2012 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. november 2012. Følgende vedtak offentliggjøres: 1. Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, utenrikssaker Prop. 27 S (2012-2013) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 163/

Til toppen