Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.


Viser 261-280 av 1166 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt frå statsrådet 25. september 2015

  25.09.2015 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna vedteke at Høgskolen i Oslo og Akershus vert slått saman med Statens institutt for forbruksforskning frå 1. januar 2016.

 • Offisielt fra statsråd 18. september 2015

  18.09.2015 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble direktør Sigrun Elisabeth Vågeng utnevnt til arbeids- og velferdsdirektør for en periode på 6 år.

 • Offisielt frå statsrådet 4. september 2015

  04.09.2015 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna fastsett ei forskrift om justering av markagrensa 47 stader i 11 kommunar.

 • Offisielt fra statsråd 21. august 2015

  21.08.2015 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet vedtatt styrking av ordningen Den kulturelle skolesekken.

 • Offisielt frå statsrådet 7. august 2015

  07.08.2015 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart Tone Skogen utnemnd til statssekretær for statsråd Børge Brende i Utanriksdepartementet. Samstundes har Hans Brattskar fått avskil i nåde frå det same embetet.

 • Offisielt fra statsråd 19. juni 2015

  19.06.2015 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet vedtatt fire sammenslåinger i universitets- og høyskolesektoren med virkning fra 1. januar 2016.

 • Offisielt frå statsrådet 12. juni 2015

  12.06.2015 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det mellom anna lagt fram ei melding til Stortinget om norske interesser og politikk i Antarktis. Det vart óg lagt fram ei melding om norske interesser og politikk for Bouvetøya.

 • Offisielt frå statsrådet 5. juni 2015

  05.06.2015 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det mellom anna lagt fram ei melding til Stortinget om vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar. Det vart óg lagt fram ein proposisjon om utbygging og finansiering av samferdselsprosjektet Førdepakken i Sogn og

 • Offisielt frå statsrådet 29. mai 2015

  29.05.2015 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart Kjerstin Askholt åremålsbeskikka som sysselmann på Svalbard for tre år. Dessutan vart Stein A. Ytterdahl åresmålsbeskikka som fylkesmann i Aust- og Vest-Agder for seks år.

 • Offisielt fra statsråd 22. mai 2015

  22.05.2015 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble generalløytnant Morten Haga Lunde beordret til tjeneste som sjef for Etterretningstjenesten. Haga Lunde tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

 • Offisielt frå statsrådet 12. mai 2015

  12.05.2015 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Revidert nasjonalbudsjett for 2015 og kommuneproposisjonen for 2016 vart i dag lagt fram i statsråd.

 • Offisielt fra statsråd 7. mai 2015

  07.05.2015 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble blant annet stortingsmeldingen «Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet» lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 24. april 2015

  24.04.2015 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det mellom anna lagt fram proposisjon om utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, med status for olje- og gassverksemda. Det vart også vedteke å slå saman Stokke, Andebu og Sandefjord kommunar i Vestfold til ny

 • Offisielt fra statsråd 17. april 2015

  17.04.2015 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en stortingsmelding om reformer i veisektoren, "På rett vei".

 • Offisielt frå statsrådet 10. april 2015

  10.04.2015 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ein stortingsproposisjon om endringar i lov om Innovasjon Norge.

 • Offisielt fra statsråd 27. mars 2015

  27.03.2015 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram to meldinger til Stortinget: folkehelsemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet, og strukturreformmeldingen om universitets- og høyskolesektoren fra Kunnskapsdepartementet.

 • Offisielt frå statsrådet 20. mars 2015

  20.03.2015 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ei melding til Stortinget om kommunereforma og nye oppgåver til større kommunar.

 • Offisielt fra statsråd 13. mars 2015

  13.03.2015 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det blant annet fremmet forslag om ikraftsetting av ny straffelov.

 • Offisielt frå statsrådet 6. mars 2015

  06.03.2015 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ein proposisjon om nærpolitireforma.

 • Offisielt fra statsråd 27. februar 2015

  27.02.2015 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet foretatt utnevninger til stillinger i utenrikstjenesten, forsvaret, justissektoren mv.