Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.


Viser 281-300 av 1109 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt frå statsrådet 23. august 2013

  23.08.2013 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det blant anna fremja ein proposisjon om humanitær bistand til Syria, Sør-Sudan og området rundt dei store sjøar i Afrika.

 • Offisielt fra statsråd 9. august 2013

  09.08.2013 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt frem en melding til Stortinget om norsk arbeidsliv: "Flere i arbeid".

 • Offisielt frå statsrådet 21. juni 2013

  21.06.2013 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart viseadmiral Haakon Stephen Bruun-Hansen utnemnd til admiral i Sjøforsvaret og beordra til teneste som forsvarssjef. Bruun-Hanssen tiltrer frå det tidspunktet Forsvarsdepartementet bestemmer.

 • Offisielt fra statsråd 14. juni 2013

  14.06.2013 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et utvalg som skal gå igjennom eierseksjonsloven.

 • Offisielt frå statsrådet 11. juni 2013

  11.06.2013 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsrådet vart det i dag lagt fram ein stortingsproposisjon om statens eigarskap i Cermaq ASA.

 • Offisielt fra statsråd 7. juni 2013

  07.06.2013 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en stortingsmelding om næringspolitikk: «Mangfold av vinnere - Næringspolitikken mot 2020».

 • Offisielt frå statsrådet 31. mai 2013

  31.05.2013 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag fekk ei rekkje offiserar tildelt dekorasjonar for teneste i internasjonale operasjonar. Det vart også lagt fram ein proposisjon om finansiering av Miljøpakke Trondheim, trinn 2.

 • Offisielt fra statsråd 24. mai 2013

  24.05.2013 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble avdelingsdirektør Audun Hågå beskikket som direktør for Statens legemiddelverk. Åremålet er for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer.

 • Offisielt frå statsrådet 7. mai 2013 kl. 10.00

  07.05.2013 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Revidert nasjonalbudsjett for 2013 vart i dag lagt fram i statsråd. Samstundes vart det lagt fram forslag til endringar i statsbudsjettet og ei melding til Stortinget om klimatilpassing i Noreg.

 • Offisielt fra statsråd 26. april 2013

  26.04.2013 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt frem en melding til Stortinget om helse: «Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar.»

 • Offisielt frå statsrådet 19. april 2013

  19.04.2013 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ei stortingsmelding om framtidas helse- og omsorgstenester.

 • Offisielt fra statsråd 12. april 2013

  12.04.2013 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble blant annet stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023 behandlet.

 • Offisielt frå statsrådet 5. april 2013

  05.04.2013 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag fekk sju offiserar tildelt dekorasjonar for innsats ved operasjonar i Afghanistan. Av desse fekk to tildelt Krigskorset med sverd.

 • Offisielt fra statsråd 22. mars 2013

  22.03.2013 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram stortingsmeldinger om sjømat, barnehager og IKT for vekst og verdiskapning.

 • Offisielt frå statsrådet 20. mars 2013

  20.03.2013 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I ekstraordinært statsråd i dag vart det lagt fram ei stortingsmelding frå Justis- og beredskapsdepartementet om terrorberedskap. Meldinga presenterer ein overordna strategi mot terror, med ei rekkje konkrete tiltak. I tillegg vart det lagt fram ein

 • Offisielt frå statsrådet 15. mars 2013

  15.03.2013 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ei stortingsmelding frå Kunnskapsdepartementet om kvalitet og mangfald i fellesskulen. Det vart også oppnemnd eit ekspertutval som skal vurdere selskapsskatten.

 • Offisielt fra statsråd 8. mars 2013

  08.03.2013 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en stortingsmelding om forskningspolitikken og en stortingsmelding om boligpolitikken.

 • Offisielt frå statsrådet 1. mars 2013

  01.03.2013 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ei stortingsmelding om distrikts- og regionalpolitikken.

 • Offisielt fra statsråd 15. februar 2013

  15.02.2013 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet besluttet å organisere Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø som én institusjon under navnet Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

 • Offisielt frå statsrådet 8. februar 2013

  08.02.2013 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart mellom anna Perspektivmeldingen 2013, stortingsmelding 12 (2012-2013), lagt fram.

Til toppen