Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.

Regjeringen Solberg i statsråd på Slottet. Kongen og Kronprinsen sitter ved enden av bordet.
Regjeringen Solberg i statsråd med Kongen og Kronprinsen på Slottet 4. mai 2018. Foto: Håkon Mosvold-Larsen/NTBScanpix

Viser 281-300 av 1081 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt frå statsrådet 9. november 2012

  09.11.2012 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart mellom anna NRKs søknad om forhåndsgodkjenning av ein ny trafikk- og ruteportal i eit samarbeid mellom NRK, Statens vegvesen, Trafikanten AS og Ruter AS, godkjent.

 • Offisielt fra statsråd 26. oktober 2012

  26.10.2012 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en stortingsmelding om regjeringens integreringspolitikk.

 • Offisielt frå statsrådet 19. oktober 2012

  19.10.2012 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det mellom anna vedteke endringar i kringkastingsloven, åndsverksloven og film- og videogramlova.

 • Offisielt fra statsråd

  12.10.2012 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. oktober 2012. Følgende vedtak offentliggjøres: 1. Proposisjoner og meldinger Statsministerens kontor Meld. St. 4 (2012-2013) Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2011-2012

 • Offisielt frå statsrådet

  09.10.2012 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Statsråd vart halde på Oslo slott 9. oktober 2012 kl. 0945. Følgjande vedtak vert gjort kjend: Statsministerens kontor Oppnevning av statsråd Bård Vegar Solhjell som settestatsråd for statsråd Trond Giske ved behandlingen av saker vedrørende Entra

 • Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2013

  08.10.2012 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Fra statsråd 14., 21., og 28. september 2012 offentliggjøres nå vedtak om forslaget til statsbudsjett for 2013.

 • Offisielt fra statsråd 28. september 2012

  28.09.2012 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et offentlig lovutvalg som skal foreta en fullstendig revisjon av adopsjonsloven.

 • Offisielt frå statsrådet 21. september 2012

  21.09.2012 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det gjort endringar i regjeringa.

 • Offisielt fra statsråd 14. september 2012

  14.09.2012 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Statsråd ble holdt på Oslo slott 14. september 2012. Følgende vedtak offentliggjøres: 1. Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, utenrikssaker Prop. 147 S (2011-2012) Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 98/2012 av 30.

 • Offisielt frå statsrådet 7. september 2012

  07.09.2012 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant anna oppnemnt eit utval som skal gå gjennom organiseringa av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven og korleis desse skal brukast for å ivareta samfunnssikkerhet.

 • Offisielt fra statsråd 24. august 2012

  24.08.2012 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Statsråd ble holdt på Oslo slott 24. august 2012. Følgende vedtak offentliggjøres: 1. Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, utenrikssaker Prop. 143 S (2011-2012) Samtykke til ratifikasjon av avtale av 4. juni 2012 om

 • Offisielt frå statsrådet 10. august 2012

  10.08.2012 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd dag var det blant anna oppnemnt eit offentleg utval om gravferd.

 • Offisielt fra statsråd 22. juni 2012

  22.06.2012 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble ekspedisjonssjef Hans Sverre Sjøvold åremålsbeskikket som politimester i Oslo for en periode på seks år.

 • Offisielt fra statsråd 18. juni 2012

  18.06.2012 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Statsråd ble holdt på Oslo slott 18. juni 2012. Følgende vedtak offentliggjøres: Statsministerens kontor Statsrådene Magnhild Meltveit Kleppa og Lars Peder Brekk gis 18. juni 2012 kl. 1215 avskjed i nåde. Advokat Marit Arnstad utnevnes til

 • Offisielt frå statsrådet 15. juni 2012

  15.06.2012 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det blant anna lagt fram ei stortingsmelding om samfunnstryggleik og ei melding om bygningspolitikken. Det vart også vedteke tildelingar av Medaljen for edel dåd for redningsinnsats ved Utøya 22. juli 2011.

 • Offisielt fra statsråd 8. juni 2012

  08.06.2012 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble politimester Marie Benedicte Bjørnland åremålsbeskikket som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste for en periode på seks år. Det ble også lagt frem en stortingsmelding om barn på flukt.

 • Offisielt frå statsrådet 1. juni 2012

  01.06.2012 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det vedteke at Norsk Tipping kan tilby nettbaserte spel.

 • Offisielt fra statsråd 25. mai 2012

  25.05.2012 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om utbygging og finansiering av E6 Hålogalandsbrua, skredsikring av E10 Trældal-Leirvik og nedlegging av Narvik lufthavn, Framnes. Det ble også vedtatt at 416,7 millioner av overskuddet til

 • Offisielt frå statsrådet 15. mai 2012

  15.05.2012 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er proposisjonane om Revidert nasjonalbudsjett 2012 og Kommuneproposisjonen 2013 vedtekne.

 • Offisielt fra statsråd 11. mai 2012

  11.05.2012 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om utbygging og finansiering av Ryfylkesambandet (Ryfast).

Til toppen