Offisielt frå statsrådet 10. november 2017

I statsrådet i dag er det fastsett forskrifter om vern for 10 skogområder i Nordland.

Statsråd vart halde på Oslo slott 10. november 2017. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Barne- og likestillingsdepartementet
Prop. 10 L (2017-2018)
Endringer i diskrimineringsombudsloven mv.

Finansdepartementet
Prop 1 S Tillegg 1 (2017-2018)
Endring av Prop. 1 S (2017-2018)
Statsbudsjettet 2018 (saldering mv.)

2. Forskrifter

Klima- og miljødepartementet
Forskrifter om vern for 10 skogområder i Nordland fylke fastsettes.
(Nyheitssak)

Samferdselsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker fastsettes.

3. Styrer, utval

Barne- og likestillingsdepartementet
Oppnevning av ledere, medlemmer og varamedlemmer til Diskrimineringsnemnda for en periode på hhv. to og fire år med tiltredelse 1. januar 2018, i samsvar med vedlagte liste:

Ledere:
Lagdommer Ivar Danielsen (Lillesand) for perioden 2018 - 2022
Lagdommer Susann Funderud Skogvang (Tromsø) for perioden 2018 - 2022
Tingrettsdommer Jon Østensvig (Oslo) for perioden 2018 – 2020

Faste medlemmer:
Kommuneadvokat Gislaug Øygarden (Mo i Rana) for perioden 2018 – 2022
Lagdommer Ingvild Mestad (Oslo) for perioden 2018 – 2022
Høyesterettsdommer Kirsti Coward (Oslo) for perioden 2018 – 2020
Advokat Jens Kristian Johansen (Oslo) for perioden 2018 – 2022
Advokat Thorkil Aschehoug (Oslo) for perioden 2018 – 2020
Jurist ved det kgl. slott Usman Ivar Shakar (Oslo) for perioden 2018 – 2020

Varamedlemmer:
Utreder i Gulating lagmannsrett Ingun Fornes (Bergen) for perioden 2018 – 2022
Tingrettsdommer Anne Horn (Bergen) for perioden 2018 – 2022
Førsteamanuensis Tine Eidsvaag (Bergen) for perioden 2018 – 2020
Advokat Birthe Eriksen (Bergen) for perioden 2018 – 2020
Lagdommer Torstein Frantzen (Bergen) for perioden 2018 – 2022
Professor Thomas Eeg (Bergen) for perioden 2018 – 2020
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av leder, medlem og varamedlemmer til Tilsynsutvalget for dommere i samsvar med vedlagte liste:

Leder:
Lagdommer Bjørn Eirik Hansen, Vang på Hedmarken, for perioden 1. mai 2018 til og med 30. april 2022.

Medlem:
Tingrettsdommer Heidi Heggdal, Bærum, for perioden 1. januar 2018 til og med 31. desember 2021.

Varamedlemmer:
Personlig varamedlem for leder Bjørn Eirik Hansen: Lagdommer Carl August Heilmann, Oslo, for perioden 1. mai 2018 til og med 30. april 2022.

Personlig varamedlem for medlem Heidi Heggdal: Sorenskriver Anne Gro Aanensen Kleven, Grimstad, for perioden 1. mai 2018 til og med 31. desember 2021.

4. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Statssekretær Øystein Bø gis med virkning fra fredag 17. november 2017 avskjed som statssekretær for statsråd Frank Bakke-Jensen i Forsvarsdepartementet.

Statssekretær Tone Skogen gis med virkning fra mandag 13. november 2017 avskjed som statssekretær for utenriksminister Ine Eriksen Søreide i Utenriksdepartementet og utnevnes på ny som statssekretær for statsråd Frank Bakke-Jensen i Forsvarsdepartementet.

Kommunikasjonssjef Marianne Hagen utnevnes med virkning fra mandag
13. november 2017 til statssekretær for utenriksminister Ine Eriksen Søreide i Utenriksdepartementet.
(Nyheitssak)

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Bamako, Ole Andreas Lindeman, tillike til ambassadør i N’Djamena, Republikken Tsjad.

Utnevning av ambassadør i Havanna, Ingrid Mollestad, tillike til ambassadør i St. George’s, Grenada.

Åremålsbeskikkelse av direktør Jan Olav Baarøy til direktør for Fredskorpset for et tidsrom av fire år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

5. Andre saker

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av advokat Gunnar K. Hagen til settesjef for Spesialenheten for politisaker for å behandle anmeldelser av 11. september 2017 og 12. oktober 2017 grunnet inhabilitet, jf. straffeprosessloven § 60 første ledd.

 

Til toppen