Prop. 1 S Tillegg nr. 1 (2017–2018)

FOR BUDSJETTÅRET 2018 — Endring av Prop. 1 S (2017–2018) Statsbudsjettet 2018 (saldering mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget