Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.


Viser 301-320 av 1158 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt frå statsrådet 25. april 2014

  25.04.2014 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart administrerande direktør Tom Remlov beskikka på åremål som riksteatersjef for ein periode på fem år. Det vart også fremja proposisjonar om endringar i politiloven, og erstatning for naturskadar.

 • Offisielt fra statsråd 11. april 2014

  11.04.2014 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en melding til Stortinget om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. Det ble også vedtatt at 1 859 704 000 kroner av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2013 skal fordeles til

 • Offisielt frå statsrådet 4. april 2014

  04.04.2014 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ei melding til Stortinget om forvaltninga av Statens pensjonsfond i 2013.

 • Offisielt fra statsråd 28. mars 2014

  28.03.2014 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble direktør Anne Cathrine Frøstrup åremålsbeskikket som direktør i Statens kartverk for en periode på seks år.

 • Offisielt frå statsrådet 21. mars 2014

  21.03.2014 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna fastsett ei forskrift om restriktive tiltak mot personar som undergrev Ukrainas territoriale integritet.

 • Offisielt fra statsråd 14. mars 2014

  14.03.2014 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble blant annet en forskrift om sosiale tjenester til personer uten bopel i Norge fastsatt.

 • Offisielt frå statsrådet 7. mars 2014

  07.03.2014 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ein proposisjon om samtykke til ratifikasjon av avtale om Kroatias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS).

 • Offisielt fra statsråd 28. februar 2014

  28.02.2014 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om endringer i midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus.

 • Offisielt frå statsrådet 14. februar 2014

  14.02.2014 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna utnemnd medlemmer til Kringkastingsrådet fram til 2017. Det vart også vedteke føreskrifter om vern av 30 skogsområde i 12 fylke.

 • Offisielt fra statsråd 7. februar 2014

  07.02.2014 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det blant annet oppnevnt en kommisjon for å vurdere produktivitetsutviklingen i Norge og foreslå konkrete tiltak som kan øke produktiviteten.

 • Offisielt frå statsrådet 24. januar 2014

  24.01.2014 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart generalmajor Robert Mood utnemnd til generalløytnant i Hæren og sjef for Militærmisjonen i Brussel med tiltredelse frå det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

 • Offisielt fra statsråd 10. januar 2014

  10.01.2014 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det vedtatt å utsette ikrafttredelsen av bevillingsordningen for tobakkssalg fra 1. januar 2015 til 1. januar 2016. I mellomtiden vil departementet utrede forslag til en enklere og mindre byråkratisk tilsynsordning som

 • Offisielt frå statsrådet 17. desember 2013

  17.12.2013 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna sanksjonert endringar i utlendingslova i samband med Dublin III-forordninga.

 • Offisielt fra statsråd 13. desember 2013

  13.12.2013 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det besluttet at Norge deltar i en felles dansk-norsk maritim operasjon til støtte for gjennomføringen av FNs og OPCWs krav om destruksjon av syriske kjemiske våpen i henhold til FNs sikkerhetsråds resolusjon 2118.

 • Offisielt frå statsrådet 6. desember 2013

  06.12.2013 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det gitt samtykke til bygging av kraftverka Fjellet og Godal i Luksefjell i Skien kommune.

 • Offisielt fra statsråd 29. november 2013

  29.11.2013 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Bente Nyland fortsetter som oljedirektør. Hun er i statsråd i dag åremålsbeskikket til direktør for Oljedirektoratet for en periode på seks år.

 • Offisielt frå statsrådet 22. november 2013

  22.11.2013 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram fleire proposisjonar om endringar i statsbudsjettet for 2013. Regjeringa vil mellom anne auke løyvinga til veg og jernbane med i alt 750 millionar kroner.

 • Offisielt fra statsråd 15. november 2013

  15.11.2013 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon utnevnt til admiral i Sjøforsvaret, general i Hæren, og general i Luftforsvaret.

 • Offisielt frå statsrådet 8. november 2013

  08.11.2013 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det lagt fram ein tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 2014. Det vart også lagt fram endringar i skatte, avgifts og tollforslaga for 2014.

 • Offisielt fra statsråd 1. november 2013

  01.11.2013 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble brigader Tor Rune Raabye utnevnt til generalmajor i Hæren og beordret som generalinspektør for Heimevernet. Raabye tiltrer fra det tidspunktet Forsvarsdepartementet bestemmer.