Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 29. september 2017

Med heimel i sikkerhetsloven blei det i statsråd i dag lagt ned forbod mot å byggje ei planlagt gangbru i Nydalen i Oslo, der delar av brua går innanfor PSTs perimetersikring.

Statsråd vart halde på Oslo slott 29. september 2017. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Delegasjon av myndigheit

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter kommuneloven § 3 nr. 3 og inndelingsloven § 17.

2. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Stortingsrepresentant Svein Arne Flåtten utnevnes med virkning fra 1. oktober 2017 til statssekretær for statsminister Erna Solberg.

Statssekretær Torkild Hebbert Haukaas gis med virkning fra 13. oktober 2017 avskjed fra sitt embete som statssekretær.

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen gis med virkning fra 9. oktober 2017 permisjon fra sitt embete som statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug, og konstitueres fra samme tidspunkt og frem til statssekretær Toril Charlotte Reynolds er tilbake fra permisjon, som statssekretær for statsråd Per-Willy Amundsen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Lektor Torkil Åmland konstitueres som statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug i Justis- og beredskapsdepartementet i den tiden statssekretær Vidar Brein-Karlsen har permisjon.
(Nyheitssak)

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Canberra, Unni Kløvstad, tillike til ambassadør i Honiara, Salomonøyene.

Utnevning av ambassadør i Kairo, Sten Arne Rosnes, tillike til ambassadør i Tripoli, Libya.

Utnevning av ambassadør i Riyadh, Øyvind Stokke, tillike til ambassadør i Manama, Bahrain.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av kommandør Yngve Skoglund til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

3. Andre saker

Justis- og beredskapsdepartementet
Med hjemmel i sikkerhetsloven § 5 a nedlegges forbud mot å bygge planlagt gangbro over Kristoffer Aamots gate i Oslo kommune der deler av broen går innenfor PSTs perimetersikring mellom Nydalen allé nr. 35 og 37.

Justis- og beredskapsdepartementet gis fullmakt til å oppheve byggeforbudet dersom PST flytter ut av lokalene, eller behovet for forbudet av andre grunner bortfaller.
(Nyheitssak)

Til toppen