Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.

Regjeringen Solberg i statsråd på Slottet. Kongen og Kronprinsen sitter ved enden av bordet.
Regjeringen Solberg i statsråd med Kongen og Kronprinsen på Slottet 4. mai 2018. Foto: Håkon Mosvold-Larsen/NTBScanpix

Viser 321-340 av 1069 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt frå statsrådet 26. august 2011

  26.08.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det blant anna vedteke ei melding til Stortinget om felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv.

 • Offisielt fra statsråd 12. august 2011

  12.08.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det blant annet oppnevnt en uavhengig kommisjon (22. juli-kommisjonen) for å gjennomgå og trekke lærdom fra angrepene på Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011. Kommisjonen skal ledes av advokat Alexandra Bech Gjørv.

 • Offisielt frå statsrådet 24. juni 2011

  24.06.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det vedteke ein proposisjon om kjøp av nye redningshelikopter. Det er òg vedteke at kommunane Harstad og Bjarkøy i Troms frå 1. januar 2013 skal slåast saman under namnet Harstad kommune.

 • Offisielt fra statsråd 17. juni 2011

  17.06.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er avdelingsdirektør Torstein Olsen utnevnt til direktør for Post- og teletilsynet, og sokneprest Ragnhild Jepsen til domprost i Nidaros.

 • Offisielt frå statsrådet 10. juni 2011

  10.06.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det utnemnd nye fylkesmenn i Oslo og Akershus,i Sogn og Fjordane og i Sør-Trøndelag, medan fylkesmann i Troms er utnemnd for andre periode.

 • Offisielt fra statsråd 27. mai 2011

  27.05.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det lagt fram proposisjon om endringer i folketrygdloven når det gjelder ny uføretrygd og alderspensjon til uføre.

 • Offisielt frå statsrådet 20. mai 2011

  20.05.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det blant anna vedteke at 416,7 millionar kronar av overskotet til Norsk Tipping AS skal delast ut til kulturformål.

 • Offisielt fra statsråd 13. mai 2011

  13.05.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er proposisjonene om Revidert nasjonalbudsjett 2011 og Kommuneproposisjonen 2012 vedtatt.

 • Offisielt frå statsrådet 6. mai 2011

  06.05.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det blant anna lagt fram ein proposisjon om utbygging og drift av Ekofisk sør og Eldfisk II.

 • Offisielt fra statsråd 29. april 2011

  29.04.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Regjeringen har i statsråd i dag lagt frem en stortingsmelding om ungdomstrinnet med tittelen "Motivasjon - Mestring - Muligheter".

 • Offisielt frå statsrådet 15. april 2011

  15.04.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det mellom anna vedteke ein stortingsproposisjon om fullføring og drift av Nødnett i heile fastlands-Noreg.

 • Offisielt fra statsråd 8. april 2011

  08.04.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Regjeringen har i statsråd i dag lagt fram Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015), Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om folkehelsearbeid.

 • Offisielt frå statsrådet 1. april 2011

  01.04.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det vedteke ei stortingsmelding om norsk statleg eigarskap i ein global økonomi, og ei stortingsmelding om evaluering av skattereforma.

 • Offisielt fra statsråd 25. mars 2011

  25.03.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det vedtatt retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen.

 • Offisielt frå statsrådet 23. mars 2011

  23.03.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I ekstraordinært statsråd onsdag morgon er det vedteke ein kongeleg resolusjon som gjev forsvarsministeren fullmakt til å delta med norske militære bidrag i operasjonar i Libya, til gjennomføring av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1973.

 • Offisielt fra statsråd 18. mars 2011

  18.03.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det oppnevnt et kulturpolitisk utredningsutvalg, ledet av fylkesmann Anne Enger.

 • Offisielt frå statsrådet 11. mars 2011

  11.03.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det lagt fram ei stortingsmelding om oppdatering av forvaltingsplanen for det marine miljøet i Barentshavet og havområda utanfor Lofoten.

 • Offisielt fra statsråd 4. mars 2011

  04.03.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag la Regjeringen fram Meld. St. 9 (2010-2011) om fullskala CO2-håndtering. Stortingsmeldingen omhandler regjeringens politikk for å utvikle og ta i bruk teknologi for fangst og lagring av CO2.

 • Offisielt frå statsrådet 25. februar 2011

  25.02.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det gjeve fullmakt til at Kystverket kan overskride 2011-budsjettet med inntil 110 millionar kroner for å handtere oljevernarbeidet etter “Godafoss”-havariet på Hvaler.

 • Offisielt fra statsråd 18. februar 2011

  18.02.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble blant annet forskrifter om verneplan for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder fastsatt. Det ble også fastsatt forskrift om verneplan for Sølen.

Til toppen