Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.

Regjeringen Solberg i statsråd på Slottet. Kongen og Kronprinsen sitter ved enden av bordet.
Regjeringen Solberg i statsråd med Kongen og Kronprinsen på Slottet 4. mai 2018. Foto: Håkon Mosvold-Larsen/NTBScanpix

Viser 321-340 av 1084 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt frå statsrådet 16. desember 2011

  16.12.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det blant anna vedteke at 588,6 millionar av overskotet til Norsk Tipping AS for 2011 skal delast ut til idrettsformål. Det vart også fremja ein proposisjon om endringar i statsborgarlova.

 • Offisielt fra statsråd 9. desember 2011

  09.12.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt frem en stortingsmelding om kultur, inkludering og deltakelse. Det ble også fremmet en proposisjon om endringer i barnevernloven.

 • Offisielt frå statsrådet 2. desember 2011

  02.12.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det blant anna lagt fram ei melding om landbruks- og matpolitikken. Det vart også oppnemnd medlemmer til Norsk kulturråd for perioden 2012 til 2015.

 • Offisielt fra statsråd 25. november 2011

  25.11.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt frem en stortingsmelding om sametingets virksomhet, og det ble oppnevnt medlemmer til Norges Banks hovedstyre for perioden 2012-2015.

 • Offisielt frå statsrådet 18. november 2011

  18.11.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det blant anna fremja ein proposisjon om statleg eksportfinansering. Det vart også lagt fram ei melding om nordområda.

 • Offisielt fra statsråd 11. november 2011

  11.11.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det gjort endringer i regjeringen.

 • Offisielt frå statsrådet 4. november 2011

  04.11.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det blant anna fremja ein proposisjon om endringar i kontantstøttelova. Det vart også godkjent ein plan for utbygging og drift av Atla-feltet.

 • Offisielt fra statsråd 28. oktober 2011

  28.10.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble generalsekretær Atle Sommerfeldt utnevnt til biskop i Borg bispedømme. Det ble også oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå erfaringene med regjeringens karanteneregler.

 • Offisielt frå statsrådet 21. oktober 2011

  21.10.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det blant anna fremja ei stortingsmelding om nordisk samarbeid.

 • Offisielt fra statsråd 7. oktober 2011

  07.10.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det gjenoppnevnt medlemmer til Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, for perioden fram til 30. september 2015.

 • Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2012

  06.10.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Fra statsråd 16., 23. og 30. september 2011 offentliggjøres nå vedtak om forslaget til statsbudsjett for 2012.

 • Offisielt frå statsrådet 30. september 2011

  30.09.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det blant anna fremja ein proposisjon om statsgaranti og tilsagn om statleg tilskot for å arrangera olympiske vinterleikar for ungdom i 2016.

 • Offisielt fra statsråd 23. september 2011

  23.09.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om hjelp til tørkeofre på Afrikas Horn.

 • Offisielt frå statsrådet 16. september 2011

  16.09.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det gjeve samtykke til at fleire departement kan pådra seg utgifter utover løyvingane for 2011, som følgje av terroristanslaga i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli.

 • Offisielt fra statsråd 2. september 2011

  02.09.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Statsråd ble holdt på Oslo slott 2. september 2011. Følgende vedtak offentliggjøres: 1. Proposisjoner og meldinger Justis- og politidepartementet Prop. 148 L (2010-2011) Endringer i aksjeloven mv. (nedsettelse av kravet til minste

 • Offisielt frå statsrådet 26. august 2011

  26.08.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det blant anna vedteke ei melding til Stortinget om felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv.

 • Offisielt fra statsråd 12. august 2011

  12.08.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det blant annet oppnevnt en uavhengig kommisjon (22. juli-kommisjonen) for å gjennomgå og trekke lærdom fra angrepene på Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011. Kommisjonen skal ledes av advokat Alexandra Bech Gjørv.

 • Offisielt frå statsrådet 24. juni 2011

  24.06.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det vedteke ein proposisjon om kjøp av nye redningshelikopter. Det er òg vedteke at kommunane Harstad og Bjarkøy i Troms frå 1. januar 2013 skal slåast saman under namnet Harstad kommune.

 • Offisielt fra statsråd 17. juni 2011

  17.06.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er avdelingsdirektør Torstein Olsen utnevnt til direktør for Post- og teletilsynet, og sokneprest Ragnhild Jepsen til domprost i Nidaros.

 • Offisielt frå statsrådet 10. juni 2011

  10.06.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det utnemnd nye fylkesmenn i Oslo og Akershus,i Sogn og Fjordane og i Sør-Trøndelag, medan fylkesmann i Troms er utnemnd for andre periode.

Til toppen