Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.


Viser 341-360 av 1153 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt fra statsråd 8. mars 2013

  08.03.2013 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en stortingsmelding om forskningspolitikken og en stortingsmelding om boligpolitikken.

 • Offisielt frå statsrådet 1. mars 2013

  01.03.2013 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ei stortingsmelding om distrikts- og regionalpolitikken.

 • Offisielt fra statsråd 15. februar 2013

  15.02.2013 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet besluttet å organisere Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø som én institusjon under navnet Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

 • Offisielt frå statsrådet 8. februar 2013

  08.02.2013 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart mellom anna Perspektivmeldingen 2013, stortingsmelding 12 (2012-2013), lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 1. februar 2013

  01.02.2013 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet besluttet forskriftsendringer som klargjør og effektiviserer saksbehandlingsreglene for klagebehandlingen i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

 • Offisielt frå statsrådet 25. januar 2013

  25.01.2013 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det mellom anna oppnevnt eit utval som skal vurdere reglane i straffelova om utilreknelegheit og bruken av rettspsykiatrisk sakkunnige i straffesaker. Det vart også fremma ein proposisjon om rehabilitering av Slottsplassen.

 • Offisielt fra statsråd 11. januar 2013

  11.01.2013 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et utvalg som skal foreta en gjennomgang av dagens regelverk for advokater og andre som yter rettshjelp. Utvalget skal også lage forslag til nytt regelverk.

 • Offisielt fra statsråd 14. desember 2012

  14.12.2012 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et utvalg som skal se på lønnsdannelsen i Norge. Utvalget skal ledes av professor Stein Holden. I tillegg er det besluttet tildelinger til Norges idrettsforbund og den olympiske komité , samt Stiftelsen

 • Offisielt frå statsrådet 7. desember 2012

  07.12.2012 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ei stortingsmelding om god kvalitet og pasienttryggleik.

 • Offisielt fra statsråd 30. november 2012

  30.11.2012 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt frem en stortingsmelding om digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren: «Èn innbygger - èn journal».

 • Offisielt frå statsrådet 23. november 2012

  23.11.2012 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart sjef for Kripos Odd Reidar Humlegård beskikka på åremål som politidirektør. Åremålet er for ein periode på 6 år med tiltreding frå det tidspunktet Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

 • Offisielt fra statsråd 16. november 2012

  16.11.2012 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. november 2012. Følgende vedtak offentliggjøres: 1. Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, utenrikssaker Prop. 27 S (2012-2013) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 163/

 • Offisielt frå statsrådet 9. november 2012

  09.11.2012 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart mellom anna NRKs søknad om forhåndsgodkjenning av ein ny trafikk- og ruteportal i eit samarbeid mellom NRK, Statens vegvesen, Trafikanten AS og Ruter AS, godkjent.

 • Offisielt fra statsråd 26. oktober 2012

  26.10.2012 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en stortingsmelding om regjeringens integreringspolitikk.

 • Offisielt frå statsrådet 19. oktober 2012

  19.10.2012 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det mellom anna vedteke endringar i kringkastingsloven, åndsverksloven og film- og videogramlova.

 • Offisielt fra statsråd

  12.10.2012 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. oktober 2012. Følgende vedtak offentliggjøres: 1. Proposisjoner og meldinger Statsministerens kontor Meld. St. 4 (2012-2013) Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2011-2012

 • Offisielt frå statsrådet

  09.10.2012 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Statsråd vart halde på Oslo slott 9. oktober 2012 kl. 0945. Følgjande vedtak vert gjort kjend: Statsministerens kontor Oppnevning av statsråd Bård Vegar Solhjell som settestatsråd for statsråd Trond Giske ved behandlingen av saker vedrørende Entra

 • Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2013

  08.10.2012 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Fra statsråd 14., 21., og 28. september 2012 offentliggjøres nå vedtak om forslaget til statsbudsjett for 2013.

 • Offisielt fra statsråd 28. september 2012

  28.09.2012 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et offentlig lovutvalg som skal foreta en fullstendig revisjon av adopsjonsloven.

 • Offisielt frå statsrådet 21. september 2012

  21.09.2012 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det gjort endringar i regjeringa.