Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.

Regjeringen Solberg i statsråd på Slottet. Kongen og Kronprinsen sitter ved enden av bordet.
Regjeringen Solberg i statsråd med Kongen og Kronprinsen på Slottet 4. mai 2018. Foto: Håkon Mosvold-Larsen/NTBScanpix

Viser 341-360 av 1081 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt frå statsrådet 6. mai 2011

  06.05.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det blant anna lagt fram ein proposisjon om utbygging og drift av Ekofisk sør og Eldfisk II.

 • Offisielt fra statsråd 29. april 2011

  29.04.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Regjeringen har i statsråd i dag lagt frem en stortingsmelding om ungdomstrinnet med tittelen "Motivasjon - Mestring - Muligheter".

 • Offisielt frå statsrådet 15. april 2011

  15.04.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det mellom anna vedteke ein stortingsproposisjon om fullføring og drift av Nødnett i heile fastlands-Noreg.

 • Offisielt fra statsråd 8. april 2011

  08.04.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Regjeringen har i statsråd i dag lagt fram Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015), Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om folkehelsearbeid.

 • Offisielt frå statsrådet 1. april 2011

  01.04.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det vedteke ei stortingsmelding om norsk statleg eigarskap i ein global økonomi, og ei stortingsmelding om evaluering av skattereforma.

 • Offisielt fra statsråd 25. mars 2011

  25.03.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det vedtatt retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen.

 • Offisielt frå statsrådet 23. mars 2011

  23.03.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I ekstraordinært statsråd onsdag morgon er det vedteke ein kongeleg resolusjon som gjev forsvarsministeren fullmakt til å delta med norske militære bidrag i operasjonar i Libya, til gjennomføring av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1973.

 • Offisielt fra statsråd 18. mars 2011

  18.03.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det oppnevnt et kulturpolitisk utredningsutvalg, ledet av fylkesmann Anne Enger.

 • Offisielt frå statsrådet 11. mars 2011

  11.03.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det lagt fram ei stortingsmelding om oppdatering av forvaltingsplanen for det marine miljøet i Barentshavet og havområda utanfor Lofoten.

 • Offisielt fra statsråd 4. mars 2011

  04.03.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag la Regjeringen fram Meld. St. 9 (2010-2011) om fullskala CO2-håndtering. Stortingsmeldingen omhandler regjeringens politikk for å utvikle og ta i bruk teknologi for fangst og lagring av CO2.

 • Offisielt frå statsrådet 25. februar 2011

  25.02.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det gjeve fullmakt til at Kystverket kan overskride 2011-budsjettet med inntil 110 millionar kroner for å handtere oljevernarbeidet etter “Godafoss”-havariet på Hvaler.

 • Offisielt fra statsråd 18. februar 2011

  18.02.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble blant annet forskrifter om verneplan for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder fastsatt. Det ble også fastsatt forskrift om verneplan for Sølen.

 • Offisielt frå statsrådet 11. februar 2011

  11.02.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Statsråd vart halde på Oslo slott 11. februar 2011. Følgjande vedtak vert gjort kjende.

 • Offisielt fra statsråd 4. februar 2011

  04.02.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble Per Sanderud beskikket på åremål som direktør for Norges vassdrags og energidirektorat. Åremålet er for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Olje- og energidepartementet bestemmer. Sanderud kommer fra stillingen

 • Offisielt frå statsrådet 28. januar 2011

  28.01.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag har regjeringa vedteke å foreslå for Stortinget ei styrking av investeringstilskotet til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar.

 • Offisielt fra statsråd 21. januar 2011

  21.01.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Orlogskaptein Trond André Bolle (1968-2010) tildeles Krigskorset med sverd post mortem for personlig utvist tapperhet og særlig fremragende ledelse under internasjonale operasjoner i Afghanistan i perioden oktober 2005 til februar 2006.

 • Offisielt frå statsrådet 14. januar 2011

  14.01.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det fremja eit forslag for Stortinget om ekstra utbetaling til mottakarar av bustøtte som hjelp til å dekkje høge energiutgifter.

 • Offisielt fra statsråd 7. januar 2011

  07.01.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et utvalg som skal undersøke gjennomføringen av norsk politikk overfor taterne/romanifolket. Professor Asbjørn Eide skal lede utvalget.

 • Offisielt fra statsråd 17. desember 2010

  17.12.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble ekspedisjonssjef Hans Henrik Scheel beskikket til administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå,og byråd Christine Benedichte Meyer beskikket til direktør i Konkurransetilsynet - begge for en åremålsperiode på seks år. Det

 • Offisielt frå statsrådet 10. desember 2010

  10.12.2010 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag har regjeringa bedt om samtykke frå Stortinget til at datalagringsdirektivet vert teke inn i EØS-avtala. Regjeringa har vidare foreslått korleis direktivet bør gjennomførast i norsk lovgjeving.

Til toppen