Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.


Viser 361-380 av 1133 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt fra statsråd 9. mars 2012

  09.03.2012 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag har regjeringen bedt om samtykke fra Stortinget til at vikarbyrådirektivet blir tatt inn i EØS-avtalen.

 • Offisielt frå ekstraordinært statsråd 5. mars 2012

  05.03.2012 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I ekstraordinært statsråd i dag har statsråd Audun Lysbakken etter søknad fått avskjed i nåde.

 • Offisielt fra statsråd 2. mars 2012

  02.03.2012 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt frem en stortingsmelding om utbygging av strømnettet i Norge.

 • Offisielt frå statsrådet 17. februar 2012

  17.02.2012 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det blant anna lagt fram ei stortingsmelding om utdanning for velferd. Det vart også vedteke forskrifter om freding av Bygdøy kulturmiljø og vern av naturreservata Dronningberget og Hengsåsen.

 • Offisielt fra statsråd 10. februar 2012

  10.02.2012 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt frem en stortingsmelding om forholdet mellom stat og kommune.

 • Offisielt frå statsrådet 3. februar 2012

  03.02.2012 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det blant anna fremja ein proposisjon om endringar i utlendingslova (Schengen-standardisert opphaldskort med biometri).

 • Offisielt fra statsråd 27. januar 2012

  27.01.2012 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble blant annet utelukkelsen av Myanmar fra den norske tollpreferanseordningen for import fra utviklingsland opphevet, med virkning fra 1. februar 2012.

 • Offisielt frå statsrådet 20. januar 2012

  20.01.2012 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det blant anna fremja ein proposisjon om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukt.

 • Offisielt fra statsråd 6. januar 2012

  06.01.2012 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt medlemmer til Det kriminalitetsforebyggende råd fra 6. januar for 3 år.

 • Offisielt frå statsrådet 16. desember 2011

  16.12.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det blant anna vedteke at 588,6 millionar av overskotet til Norsk Tipping AS for 2011 skal delast ut til idrettsformål. Det vart også fremja ein proposisjon om endringar i statsborgarlova.

 • Offisielt fra statsråd 9. desember 2011

  09.12.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt frem en stortingsmelding om kultur, inkludering og deltakelse. Det ble også fremmet en proposisjon om endringer i barnevernloven.

 • Offisielt frå statsrådet 2. desember 2011

  02.12.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det blant anna lagt fram ei melding om landbruks- og matpolitikken. Det vart også oppnemnd medlemmer til Norsk kulturråd for perioden 2012 til 2015.

 • Offisielt fra statsråd 25. november 2011

  25.11.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt frem en stortingsmelding om sametingets virksomhet, og det ble oppnevnt medlemmer til Norges Banks hovedstyre for perioden 2012-2015.

 • Offisielt frå statsrådet 18. november 2011

  18.11.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det blant anna fremja ein proposisjon om statleg eksportfinansering. Det vart også lagt fram ei melding om nordområda.

 • Offisielt fra statsråd 11. november 2011

  11.11.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det gjort endringer i regjeringen.

 • Offisielt frå statsrådet 4. november 2011

  04.11.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det blant anna fremja ein proposisjon om endringar i kontantstøttelova. Det vart også godkjent ein plan for utbygging og drift av Atla-feltet.

 • Offisielt fra statsråd 28. oktober 2011

  28.10.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble generalsekretær Atle Sommerfeldt utnevnt til biskop i Borg bispedømme. Det ble også oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå erfaringene med regjeringens karanteneregler.

 • Offisielt frå statsrådet 21. oktober 2011

  21.10.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det blant anna fremja ei stortingsmelding om nordisk samarbeid.

 • Offisielt fra statsråd 7. oktober 2011

  07.10.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det gjenoppnevnt medlemmer til Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, for perioden fram til 30. september 2015.

 • Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2012

  06.10.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Fra statsråd 16., 23. og 30. september 2011 offentliggjøres nå vedtak om forslaget til statsbudsjett for 2012.