Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.

Regjeringen Solberg i statsråd på Slottet. Kongen og Kronprinsen sitter ved enden av bordet.
Regjeringen Solberg i statsråd med Kongen og Kronprinsen på Slottet 4. mai 2018. Foto: Håkon Mosvold-Larsen/NTBScanpix

Viser 361-380 av 1084 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt fra statsråd 7. januar 2011

  07.01.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et utvalg som skal undersøke gjennomføringen av norsk politikk overfor taterne/romanifolket. Professor Asbjørn Eide skal lede utvalget.

 • Offisielt fra statsråd 17. desember 2010

  17.12.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble ekspedisjonssjef Hans Henrik Scheel beskikket til administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå,og byråd Christine Benedichte Meyer beskikket til direktør i Konkurransetilsynet - begge for en åremålsperiode på seks år. Det

 • Offisielt frå statsrådet 10. desember 2010

  10.12.2010 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag har regjeringa bedt om samtykke frå Stortinget til at datalagringsdirektivet vert teke inn i EØS-avtala. Regjeringa har vidare foreslått korleis direktivet bør gjennomførast i norsk lovgjeving.

 • Offisielt fra statsråd 3. desember 2010

  03.12.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Regjeringen har i statsråd i dag vedtatt blant annet oppnevningen av et utvalg som skal utrede spørsmål om kriminalisering av overføring av allmennfarlig smittsom sykdom.

 • Offisielt frå statsrådet 26. november 2010

  26.11.2010 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag har regjeringa blant anna gjort framlegg om å styrkja eigenkapitalen i Statkraft.

 • Offisielt fra statsråd 19. november 2010

  19.11.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Regjeringen har i statsråd i dag vedtatt fredning av Jan Mayen som naturreservat.

 • Offisielt frå statsrådet 12. november 2010

  12.11.2010 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart mellom anna ei forskrift om ein verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) fastsett.

 • Offisielt fra statsråd 5. november 2010

  05.11.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Regjeringen har i statsråd i dag vedtatt sammenslåing av Mosvik kommune og Inderøy kommune i Nord-Trøndelag fylke med virkning fra 1. januar 2012. Navnet på den nye kommunen skal være Inderøy kommune.

 • Offisielt frå statsrådet 29. oktober 2010

  29.10.2010 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart mellom anna ei ny forskrift om finansiering av private barnehagar fastsett. Forskrifta gjeld frå 1. januar 2011.

 • Offisielt fra statsråd 22. oktober 2010

  22.10.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble administrerende direktør Øystein Olsen utnevnt på åremål til sentralbanksjef og leder for Norges Banks hovedstyre for en periode med seks år med tiltredelse 1. januar 2011.

 • Offisielt frå statsrådet 15. oktober 2010

  15.10.2010 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart blant anna Anne Aasheim tilsett som direktør for Norsk kulturråd for ein åremålsperiode på seks år.

 • Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2011

  05.10.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Fra statsråd 17. september 2010 og 1. oktober 2010 offentliggjøres nå budsjettforslaget for 2011.

 • Offisielt fra statsråd 1. oktober 2010

  01.10.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Regjeringen har i statsråd i dag blant annet vedtatt endringer i utlendingsloven med gjennomføring av returdirektivet.

 • Offisielt frå statsrådet 24. september 2010

  24.09.2010 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Regjeringa har i statstråd i dag mellom anna stadfesta at Snåasen tjielte skal brukast som samisk parallellnamn for Snåsa kommune.

 • Offisielt fra statsråd 17. september 2010

  17.09.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble administrerende direktør Joakim Theodor Haagaas Lystad utnevnt til arbeids- og velferdsdirektør for en periode på 6 år.

 • Offisielt frå statsrådet 3. september 2010

  03.09.2010 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Statsråd vart halde på Oslo slott 3. september 2010. Følgjande vedtak vert gjort kjende: 1. Proposisjonar og meldingar Utanriksdepartementet, utanrikssaker Prop. 160 S (2009-2010) Samtykke til

 • Offisielt fra statsråd 20. august 2010

  20.08.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Regjeringa har i statsråd i dag mellom anna lagt fram forslag om utbygging og finansiering av fylkesvegprosjektet Hidra fastlandssamband i Flekkefjord kommune i Vest-Agder.

 • Offisielt frå statsrådet 13. august 2010

  13.08.2010 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det blant anna stilt statleg forsikring for utstillinga ”Sakrale skatter fra Kreml” ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i perioden 23. september 2010 til 16. januar 2011.

 • Offisielt fra statsråd 25. juni 2010

  25.06.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et offentlig utvalg som skal vurdere styring av barnehagesektoren. Kst. fylkesmann Sylvia Brustad skal lede utvalget.

 • Offisielt frå statsrådet 18. juni 2010

  18.06.2010 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er Henrik Bull og Ragnhild Noer utnemnde til nye dommarar i Høgsterett.

Til toppen