Offisielt fra statsråd 6. oktober 2017

I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et ekspertutvalg som skal vurdere klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 6. oktober 2017. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Styrer, utvalg

Finansdepartementet
Oppnevning av et ekspertutvalg som skal vurdere klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi.

Siviløkonom Martin Skancke (leder), Oslo
Professor Terje Aven, Sola
Forskningsdirektør Nalan Koc, Tromsø
Professor Klaus Mohn, Stavanger
Stipendiat Trude Myklebust, Oslo
Professor Linda Nøstbakken, Bergen
Professor Ragnar Torvik, Trondheim
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Oppnevning av et utvalg som skal utrede forholdet mellom ytringsfrihet og pressefrihet og personvern i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, barnehager og skoler.

Utvalgsleder: Professor Benedikte Moltumyr Høgberg, Ski

Medlemmer:
Pasientombud Atle Larsen, Oppegård
Erfaringskonsulent Elsa Veronica Berg Christiansen, Sør-Varanger
Barnehagelærer Heidi-Kristin Lilleng Ringstad, Skiptvet
Kommunikasjonssjef Lisa Bang, Bærum
Assisterende fagdirektør Pål Iden, Stavanger
Avdelingsdirektør Øystein Stokvold, Ski
Jurist Kristine Foss, Oslo
Journalist Thomas Ergo, Stavanger
Rådgiver Andreas Kikvik, Oslo
Spesialsykepleier Hilde Silkoset, Oslo
Førsteamanuensis Bjørnar Borvik, Bergen
(Nyhetssak)

2. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Statssekretær Grete Ellingsen gis med virkning fra 27. oktober 2017 avskjed fra sitt embete som statssekretær.
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Åremålsbeskikkelse for 6 år av assisterende direktør Elisabeth Aarsæther som direktør for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Til toppen