Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 22. september 2017

I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et lovutvalg som skal utrede grunnopplæringens område.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. september 2017. Følgende vedtak offentliggjøres: 

1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og likestillingsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 14. mai 2014 nr. 17 om endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv. §§ 1-4 fjerde ledd og 2-1 første ledd tredje punktum trer i kraft 1. oktober 2017.
(Se pkt 2 Delegasjon av myndighet)
(Nyhetssak) 

2. Delegasjon av myndighet

Barne- og likestillingsdepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 14. mai 2014 nr. 17 om endringer til gjeldsordningsloven og dekningsloven mv. § 2-1 første ledd tredje punktum til Justis- og beredskapsdepartementet.
(Se pkt 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)
(Nyhetssak)

3. Styrer, utvalg

Kunnskapsdepartementet
Oppnevning av et offentlig lovutvalg på grunnopplæringens område, i samsvar med vedlagte liste.

Utvalgets leder: Jon Christian Fløysvik Nordrum, universitetslektor (Drammen)

Øvrige medlemmer:
Morten Holmboe, førsteamanuensis (Ullensaker)
Jan Merok Paulsen, førsteamanuensis (Gjøvik)
Anne Lise Fimreite, professor (Bergen)
Kjetil Moen, ekspedisjonssjef (Oslo)
Åslaug Krogsæter, rådmann (Eid)
Arly Hauge, utdanningssjef (Kristiansand)
Karin Tverå Juvik, rektor (Vefsn)
Ingvild Rønn Sætre, rektor (Hamar)
Sølvi Mausethagen, førsteamanuensis (Oslo)
(Nyhetssak)

4. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Audun Halvorsen utnevnes til statssekretær for statsråd Frank Bakke-Jensen i Utenriksdepartementet.

Maria Jahrmann Bjerke utnevnes til statssekretær for statsråd Bent Høie i Helse- og omsorgsdepartementet.
(Nyhetssak)

Forsvarsdepartementet
Konstituering av Siri Dahl Dørnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av konstituert statsadvokat Anders Mandal Funnemark til statsadvokat ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter, med tiltredelse fra det tidspunkt Riksadvokaten bestemmer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av Senior Vice President Erik Hope som direktør i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Til toppen