Offisielt fra statsråd

Vedtak i statsråd 22. og 29. september og 6. oktober 2017.

Fra statsråd 22. september 2017 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Prop. 1 S (2017-2018) – for budsjettåret 2018
(departementenes fagproposisjoner):

Barne- og likestillingsdepartementet
Utgiftskap.: 800-873, 2530
Inntektskap.: 3842, 3847, 3855, 3856, 3858
(Nyhetssak)

Forsvarsdepartementet
Utgiftskap.: 1700-1795
Inntektskap.: 4700-4799
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Utgiftskap.: 700-783 og 2711-2790
Inntektskap.: 3701-3748, 5572 og 5631
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Svalbardbudsjettet
(Nyhetssak)

Klima- og miljødepartementet
Utgiftskap.: 1400-1482
Inntektskap.: 4400-4471 og 5578
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utgiftskap.: 1-2, 500-595, 2412, 2445
Inntektskap.: 3500-3595, 5312, 5445-5446, 5615-5616
(Nyhetssak)

Kulturdepartementet
Utgiftskap.: 300-342
Inntektskap.: 3300-3342 og 5568
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Utgiftskap.: 200-288 og 2410
Inntektskap.: 3200-3288, 5310 og 5617
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Utgiftskap.: 1300-1380
Inntektskap.: 4300-4380, 5577, 5611, 5619, 5622 og 5624
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Utgiftskap.: 100-172
Inntektskap.: 3100
(Nyhetssak)

Fra statsråd 29. september 2017 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Finansdepartementet
Prop. 1 S (2017-2018) for budsjettåret 2018
Statsbudsjettet 
(Nyhetssak)

Prop. 1 LS (2017-2018) for budsjettåret 2018
Skatter, avgifter og toll 2018
(Nyhetssak)

Meld. St. 1 (2017-2018)
Nasjonalbudsjettet 2018
(Nyhetssak)

Prop. 1 S (2017-2018) – for budsjettåret 2018
(departementenes fagproposisjoner):

Arbeids- og sosialdepartementet
Utgiftskap.: 600-667, 2470, 2541-2542, 2620-2686
Inntektskap.: 3600-3642, 5470, 5571, 5607, 5701-5705
(Nyhetssak)

Finansdepartementet
Utgiftskap.: 20-51 og 1600-1670
Inntektskap.: 3021-3051, 4600-4620, 5341, 5580, 5351, 5605 og 5692-5693
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Utgiftskap.: 61, 400-497
Inntektskap.: 3400-3497
(Nyhetssak)

Landbruks- og matdepartementet
Utgiftskap.: 1100-1161
Inntektskap.:   4100-4162, 5576, 5652
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Utgiftskap.: 900-950, 2421, 2426, 2429, 2460, 2540
Inntektskap.:3900-3961, 5325, 5326, 5329, 5460, 5574, 5613, 5625, 5629, 5656
(Nyhetssak)

Olje- og energidepartementet
Utgiftskap.: 1800-1840, 2440 og 2490
Inntektskap.: 4800-4825, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685
(Nyhetssak)

Fra statsråd 6. oktober 2017 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Statsministerens kontor
Følgende statsrådsbeslutninger ble offentliggjort 9. oktober2017:

Hans Majestet Kongens tale til det 162. storting ved dets åpning (Trontalen).

Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding (Melding om rikes tilstand).

Til toppen