Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.

Regjeringen Solberg i statsråd på Slottet. Kongen og Kronprinsen sitter ved enden av bordet.
Regjeringen Solberg i statsråd med Kongen og Kronprinsen på Slottet 4. mai 2018. Foto: Håkon Mosvold-Larsen/NTBScanpix

Viser 381-400 av 1084 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt fra statsråd 11. juni 2010

  11.06.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. juni 2010. Følgende vedtak offentliggjøres: 1. Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, utenrikssaker Prop. 143 S (2009-2010) Samtykke til ratifikasjon av Den internasjonale kaffiavtalen

 • Offisielt frå statsrådet 4. juni 2010

  04.06.2010 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Statsråd vart halde på Oslo slott 4. juni 2010. Følgjande vedtak vert gjort kjende: 1. Proposisjonar og meldingar Utanriksdepartementet, utanrikssaker Prop. 140 S (2009-2010) Samtykke til ratifikasjon av konvensjon av 23. november

 • Offisielt fra statsråd 28. mai 2010

  28.05.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble forbrukerombud Bjørn Erik Thon utnevnt til direktør i Datatilsynet for en periode på seks år.

 • Offisielt frå statsrådet 21. mai 2010

  21.05.2010 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det oppnemnt eit utval for å vurdere innslaget av lekdommarar når dei alvorlegaste straffesakene vert handsama i lagmannsrettane (Juryutvalet).

 • Offisielt fra statsråd 11. mai 2010

  11.05.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram i statsråd i dag.

 • Offisielt frå statsrådet 7. mai 2010

  07.05.2010 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det blant anna fordelt 1 558,4 millionar kroner i spelemidlar til idrettsføremål for 2010.

 • Offisielt fra statsråd 30. april 2010

  30.04.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det oppnevnt et offentlig utvalg for integrerings- og inkluderingspolitikken.

 • Offisielt frå statsrådet 23. april 2010

  23.04.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Mellom sakene i statsråd i dag er ei stortingsmelding om presesfunksjonen i Bispemøtet i Den norske kyrkja, og ei stortingsmelding om samarbeid med Russland om atomverksemd og miljø i nordområda.

 • Offisielt fra statsråd 16. april 2010

  16.04.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det besluttet at fullmaktene i lov om helsemessig og sosial beredskap skal gjelde inntil 14 dager framover fra og med i dag 16. april 2010.

 • Offisielt frå statsrådet 9. april 2010

  09.04.2010 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Statsråd vart halde på Oslo slott 9. april 2010. Følgjande vedtak vert gjort kjende: 1. Proposisjonar og meldingar Finansdepartementet Prop. 109 S (2009-2010) Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker

 • Offisielt fra statsråd 26. mars 2010

  26.03.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en melding til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009. Dessuten ble konstituert leder Helen Sæter utnevnt på åremål til leder av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker fra 1.

 • Offisielt frå statsrådet 19. mars 2010

  19.03.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart Lars Sponheim utnemnd til fylkesmann i Hordaland og Erling Lae til fylkesmann i Vestfold.

 • Offisielt fra statsråd 12. mars 2010

  12.03.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram et forslag til endringer i fritids- og småbåtloven. Det ble også foreslått å gi statstilskudd på 70 millioner kroner til å arrangere sjakk-OL i Tromsø i 2014, dersom Tromsø tildeles arrangementet.

 • Offisielt frå statsrådet 5. mars 2010

  05.03.2010 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna vedteke å verna 26 skogområde i Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hedmark, Oppland, Telemark og Østfold.

 • Offisielt fra statsråd 19. februar 2010

  19.02.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Et utvalg som skal utrede styrkeforholdene i matvarekjeden ble oppnevnt i statsråd i dag.

 • Offisielt frå statsrådet 12. februar 2010

  12.02.2010 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Eit utval som skal sjå på norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse er oppnemnt i statsråd i dag.

 • Offisielt fra statsråd 5. februar 2010

  05.02.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble forskrift for Sjunkhatten nasjonalpark i Nordland fylke fastsatt. Sjunkhatten nasjonalpark ligger i kommunene Bodø, Fauske og Sørfold og blir den 33. nasjonalparken på fastlandet i Norge.

 • Offisielt frå statsrådet 29. januar 2010

  29.01.2010 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Statsråd vart halde på Oslo slott 29. januar 2010. Følgjande vedtak vert gjort kjende: 1. Proposisjonar og meldingar Forsvarsdepartementet Prop. 69 S (2009-2010) Norske styrkebidrag til Afghanistan og utgifter i 2010 2.

 • Offisielt fra statsråd 22. januar 2010

  22.01.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Et utvalg som skal se på tiltak for å spre kompetansearbeidsplasser og nye statlige arbeidsplasser over hele landet ble oppnevnt i statsråd i dag.

 • Offisielt frå statsrådet 15. januar 2010

  15.01.2010 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Statsråd vart halde på Oslo slott 15. januar 2010. Følgjande vedtak vert gjort kjende: 1. Proposisjonar og meldingar Finansdepartementet Prop. 66 S (2009-2010) Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i

Til toppen