Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 9. januar 2015

I statsråd i dag ble det blant annet vedtatt tildelinger av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2014 til flere kulturformål.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 9. januar 2015. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2014 til lov om endringer i straffeloven 1902 (forvaring).
Lovvedtak 21 (2014-2015). Lov nr. 1.
Loven trer i kraft straks.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2014 til lov om endringer i utlendingsloven m.m. (unntak fra taushetsplikt).

Lovvedtak 15 (2014-2015.) Lov nr. 2.

2. Klagesaker m.v.

Klima- og miljødepartementet
Klage fra Norsk Klimastiftelse over Klima- og miljødepartementets vedtak 13. oktober 2014 om tildeling av grunnstøtte. Klagen tas ikke til følge.

3. Utnevnelser m.v.

Justis- og beredskapsdepartementet
Lovrådgiver Birgitte Istad konstitueres som statsadvokat ved Riksadvokatembetet, inntil videre, dog ikke utover 30. juni 2017.

Politiadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen konstitueres som statsadvokat ved Riksadvokatembetet, inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2015.

Forlenget konstitusjon av konstituert visepolitimester Kjetil Woldstad som visepolitimester i Telemark politidistrikt inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2015.

Forlenget konstitusjon av konstituert politimester Johan Brekke som politimester i Søndre Buskerud politidistrikt inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2015.

Forlenget konstitusjon av konstituert politimester Nils Kristian Moe som politimester i Sør-Trøndelag politidistrikt inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2015.

Forlenget konstitusjon av konstituert politimester Håvard Fjærli som politimester i Helgeland politidistrikt inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2015.

4. Andre saker

Statsministerens kontor
Statsråd Torbjørn Røe Isaksen overtar styret av Forsvarsdepartementet, i tillegg til Kunnskapsdepartementet, i den tid statsråd Ine Marie Eriksen Søreide er sykmeldt.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Fullmakt for Utenriksdepartementet til å meddele Stortinget de overenskomster som er inngått med fremmede makter i 2013.

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 153/2014 av 9. juli 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2011/24/EU om anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene, kan bli bindende for Norge.

Kulturdepartementet
Krafttak for sang tildeles kroner 5 050 000, Landsomfattende musikkorganisasjoner ved Norsk musikkråd tildeles kroner 14 447 000, Folkeakademienes landsforbund tildeles kroner 8 069 000, Fullriggeren Sørlandet tildeles kroner 7 107 000, Seilskipet Statsraad Lehmkuhl tildeles kroner 7 864 000 og Skoleskipet Christian Radich tildeles kroner 7 161 000 for 2015 av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2014 til kulturformål. 

Til toppen