Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.

Regjeringen Solberg i statsråd på Slottet. Kongen og Kronprinsen sitter ved enden av bordet.
Regjeringen Solberg i statsråd med Kongen og Kronprinsen på Slottet 4. mai 2018. Foto: Håkon Mosvold-Larsen/NTBScanpix

Viser 401-420 av 1084 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt fra statsråd 8. januar 2010

  08.01.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble medlemmer til Kringkastingsrådet oppnevnt.

 • Offisielt frå statsrådet 18. desember 2009

  18.12.2009 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det mellom anna oppnemnd nytt kontaktutval mellom innvandrarbefolkninga og styresmaktene. Det er og oppnemnd nye medlemer og varamedlemer til hovudstyret i Noregs Bank.

 • Offisielt fra statsråd 11. desember 2009

  11.12.2009 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. desember 2009. Følgende vedtak offentliggjøres: 1. Proposisjoner og meldinger Arbeids- og inkluderingsdepartementet Prop. 64 L (2009-2010) Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (bedre

 • Offisielt frå statsrådet 4. desember 2009

  04.12.2009 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Statsråd vart halde på Oslo slott 4. desember 2009. Følgjande vedtak vert gjort kjende: 1. Proposisjonar og meldingar Forsvarsdepartementet Prop. 56 S (2009-2010) Framskaffing av ein kommunikasjonssatellitt til Forsvaret Nærings- og

 • Offisielt fra statsråd 27. november 2009

  27.11.2009 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Ny saldering av statsbudsjettet 2009 ble vedtatt i statsråd i dag. I samme statsråd ble utvalget som skal utrede det utenrettslige tvisteløsningstilbudet i forbrukersaker oppnevnt

 • Offisielt frå statsrådet 20. november 2009

  20.11.2009 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Statsråd vart halde på Oslo slott 20. november 2009. Følgjande vedtak vert gjort kjende: 1. Proposisjonar og meldingar Arbeids og inkluderingsdepartementet Prop. 54 L (2009-2010) Endringer i folketrygdloven mv. (oppheving av

 • Offisielt fra statsråd 13. november 2009

  13.11.2009 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Sunniva Ørstavik er i statsråd i dag utnevnt som likestillings- og diskrimineringsombud. Ombudet utnevnes for en periode på 6 år.

 • Offisielt frå statsrådet 6. november 2009

  06.11.2009 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Statsråd vart halde på Oslo slott 6. november 2009. Følgjande vedtak vert gjort kjende: 1. Proposisjonar og meldingar Arbeids- og inkluderingsdepartementet Prop. 34 L (2009 – 2010) Endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om

 • Offisielt fra statsråd 30. oktober 2009

  30.10.2009 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det oppnevnt et utvalg som skal vurdere organisering og ramme for tilbudet til personer som søker asyl i Norge.

 • Offisielt frå statsrådet 23. oktober 2009

  23.10.2009 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag har regjeringa blant anna fremja eit forslag for Stortinget om at slepebåtberedskapen på Sørlandet skal etablerast så snart det lèt seg gjera.

 • Offisielt fra statsrådet 20. oktober

  20.10.2009 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I ekstraordinært statsråd i dag ble det gjort endringer i regjeringen.

 • Offisielt frå statsrådet 16. oktober 2009

  16.10.2009 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag la regjeringa fram forslag om at staten deltek i ein kapitalauke i DnB NOR. Det vart òg vedteke å auka låneramma i Husbanken med 2 milliardar kroner i 2009.

 • Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2010

  13.10.2009 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Fra statsråd 25. september, 2. oktober og 9. oktober 2009 offentliggjøres nå budsjettforslaget for 2010.

 • Offisielt fra statsråd 9. oktober 2009

  09.10.2009 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Forslag til endringer i adopsjonsloven og barnevernloven ble vedtatt i statsråd i dag.

 • Offisielt frå statsrådet 2. oktober 2009

  02.10.2009 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er kaptein Eiliv Austlid (1899-1940) tildelt Krigskorset med sverd post mortem, for personleg å ha vist stort mot under felttoget på Dovre 15. april 1940. Dette er første gongen på 60 år at Krigskorset er teke i bruk.

 • Offisielt fra statsråd 25. september 2009

  25.09.2009 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble Janne Kristiansen åremålsbeskikket som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste og Trond Eirik Schea ble utnevnt til førstestatsadvokat og sjef for Økokrim

 • Offisielt frå statsrådet 18. september 2009

  18.09.2009 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Kristin Lund blei i statsråd i dag utnemnt til generalmajor og ny generalinspektør for Heimevernet. Lund blir og dermed Hærens første kvinnelege general.

 • Offisielt fra statsråd 4. september 2009

  04.09.2009 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det vedtatt å fastsette en forskrift om endringer i forskrift om opprettelse av fuglereservater og større naturvernområder på Svalbard.

 • Offisielt frå statsrådet 21. august 2009

  21.08.2009 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart blant anna Kari Gjesteby oppnemnd som ny riksmeklingsmann. Dessutan vart St.prp. nr. 98 (2008-2009) - Om utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen, fase 1, lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 7. august 2009

  07.08.2009 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det fastsatt forskrifter for verning av Breheimen nasjonalpark. Dette er den første nasjonalparken etter ny naturmangfoldlov.

Til toppen