Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.

Regjeringen Solberg i statsråd på Slottet. Kongen og Kronprinsen sitter ved enden av bordet.
Regjeringen Solberg i statsråd med Kongen og Kronprinsen på Slottet 4. mai 2018. Foto: Håkon Mosvold-Larsen/NTBScanpix

Viser 401-420 av 1070 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt frå statsrådet 2. oktober 2009

  02.10.2009 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er kaptein Eiliv Austlid (1899-1940) tildelt Krigskorset med sverd post mortem, for personleg å ha vist stort mot under felttoget på Dovre 15. april 1940. Dette er første gongen på 60 år at Krigskorset er teke i bruk.

 • Offisielt fra statsråd 25. september 2009

  25.09.2009 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble Janne Kristiansen åremålsbeskikket som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste og Trond Eirik Schea ble utnevnt til førstestatsadvokat og sjef for Økokrim

 • Offisielt frå statsrådet 18. september 2009

  18.09.2009 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Kristin Lund blei i statsråd i dag utnemnt til generalmajor og ny generalinspektør for Heimevernet. Lund blir og dermed Hærens første kvinnelege general.

 • Offisielt fra statsråd 4. september 2009

  04.09.2009 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det vedtatt å fastsette en forskrift om endringer i forskrift om opprettelse av fuglereservater og større naturvernområder på Svalbard.

 • Offisielt frå statsrådet 21. august 2009

  21.08.2009 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart blant anna Kari Gjesteby oppnemnd som ny riksmeklingsmann. Dessutan vart St.prp. nr. 98 (2008-2009) - Om utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen, fase 1, lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 7. august 2009

  07.08.2009 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det fastsatt forskrifter for verning av Breheimen nasjonalpark. Dette er den første nasjonalparken etter ny naturmangfoldlov.

 • Offisielt frå statsrådet 26. juni 2009

  26.06.2009 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart blant anna Ot.prp. nr. 107 (2008-2009) - Om lov om fornybar energiproduksjon til havs lagt fram. Dessutan vart Odd Olsen Ingerø åremålsbeskikka til sysselmann på Svalbard.

 • Offisielt fra statsråd 19. juni 2009

  19.06.2009 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  St. meld. nr. 47 (2008-2009) - Samhandlingsreformen - ”Rett behandling - på rett sted - til rett tid” ble lagt fram i statsråd i dag.

 • Offisielt frå statsrådet 12. juni 2009

  12.06.2009 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er Kunnskapsdepartementet si stortingsmelding om utdanning lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 5. juni 2009

  05.06.2009 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Stortingsproposisjonen om delvis bompengefinansiering av trinn 1 av miljøpakke for transport i Trondheim ble behandlet i statsråd i dag.

 • Offisielt frå statsrådet 29. mai 2009

  29.05.2009 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart generalløytnant Harald Sunde utnemnd til general i Hæren og beordra til teneste som forsvarssjef frå 1. oktober 2009. Dessutan vart stortingsmeldinga om kvalitet i barnehagen lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 15. mai 2009

  15.05.2009 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram i statsråd i dag.

 • Offisielt frå statsrådet 8. mai 2009

  08.05.2009 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det vedteke ei stortingsmelding om forvaltingsplan for det marine miljøet i Norskehavet.

 • Offisielt fra statsråd 24. april 2009

  24.04.2009 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Stortingsmelding nr. 30 (2008-2009) - Klima for forskning - er blant sakene som passerte statsråd i dag.

 • Offisielt frå statsrådet 17. april 2009

  17.04.2009 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart blant anna St.meld. nr. 22 (2008-2009) om Svalbard behandla.

 • Offisielt fra statsråd 3. april 2009

  03.04.2009 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det vedtatt odelstingsproposisjon om ny regnskaps- og revisjonsordning og odelstingsproposisjon om ny naturmangfoldslov.

 • Offisielt frå statsrådet 27. mars 2009

  27.03.2009 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Ei rekkje endringar i eigedomslovene i landbruket, med odelslova, konsesjonsloven og jordlova som dei viktigaste, vart behandla i statsråd i dag.

 • Offisielt fra statsråd 20. mars 2009

  20.03.2009 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Stortingsproposisjonen om situasjonen i Arbeids- og velferdsetaten med forslag om tilførsel av ressurser ble behandlet i statsråd i dag.

 • Offisielt frå statsrådet 13. mars 2009

  13.03.2009 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart St.meld. nr. 16 (2008-2009) - Nasjonal transportplan 2010-2019 behandla.

 • Offisielt fra statsråd 6. mars 2009

  06.03.2009 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Utvalget som skal utrede tiltak for de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige ble oppnevnt i statsråd i dag. Utvalget ledes av Thorvald Stoltenberg. I samme statsråd ble det også oppnevnt et utvalg som skal foreslå tiltak for at utslipp av

Til toppen