Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.


Viser 401-420 av 1133 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt frå statsrådet 11. mars 2011

  11.03.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det lagt fram ei stortingsmelding om oppdatering av forvaltingsplanen for det marine miljøet i Barentshavet og havområda utanfor Lofoten.

 • Offisielt fra statsråd 4. mars 2011

  04.03.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag la Regjeringen fram Meld. St. 9 (2010-2011) om fullskala CO2-håndtering. Stortingsmeldingen omhandler regjeringens politikk for å utvikle og ta i bruk teknologi for fangst og lagring av CO2.

 • Offisielt frå statsrådet 25. februar 2011

  25.02.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det gjeve fullmakt til at Kystverket kan overskride 2011-budsjettet med inntil 110 millionar kroner for å handtere oljevernarbeidet etter “Godafoss”-havariet på Hvaler.

 • Offisielt fra statsråd 18. februar 2011

  18.02.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble blant annet forskrifter om verneplan for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder fastsatt. Det ble også fastsatt forskrift om verneplan for Sølen.

 • Offisielt frå statsrådet 11. februar 2011

  11.02.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Statsråd vart halde på Oslo slott 11. februar 2011. Følgjande vedtak vert gjort kjende.

 • Offisielt fra statsråd 4. februar 2011

  04.02.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble Per Sanderud beskikket på åremål som direktør for Norges vassdrags og energidirektorat. Åremålet er for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Olje- og energidepartementet bestemmer. Sanderud kommer fra stillingen

 • Offisielt frå statsrådet 28. januar 2011

  28.01.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag har regjeringa vedteke å foreslå for Stortinget ei styrking av investeringstilskotet til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar.

 • Offisielt fra statsråd 21. januar 2011

  21.01.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Orlogskaptein Trond André Bolle (1968-2010) tildeles Krigskorset med sverd post mortem for personlig utvist tapperhet og særlig fremragende ledelse under internasjonale operasjoner i Afghanistan i perioden oktober 2005 til februar 2006.

 • Offisielt frå statsrådet 14. januar 2011

  14.01.2011 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det fremja eit forslag for Stortinget om ekstra utbetaling til mottakarar av bustøtte som hjelp til å dekkje høge energiutgifter.

 • Offisielt fra statsråd 7. januar 2011

  07.01.2011 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et utvalg som skal undersøke gjennomføringen av norsk politikk overfor taterne/romanifolket. Professor Asbjørn Eide skal lede utvalget.

 • Offisielt fra statsråd 17. desember 2010

  17.12.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble ekspedisjonssjef Hans Henrik Scheel beskikket til administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå,og byråd Christine Benedichte Meyer beskikket til direktør i Konkurransetilsynet - begge for en åremålsperiode på seks år. Det

 • Offisielt frå statsrådet 10. desember 2010

  10.12.2010 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag har regjeringa bedt om samtykke frå Stortinget til at datalagringsdirektivet vert teke inn i EØS-avtala. Regjeringa har vidare foreslått korleis direktivet bør gjennomførast i norsk lovgjeving.

 • Offisielt fra statsråd 3. desember 2010

  03.12.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Regjeringen har i statsråd i dag vedtatt blant annet oppnevningen av et utvalg som skal utrede spørsmål om kriminalisering av overføring av allmennfarlig smittsom sykdom.

 • Offisielt frå statsrådet 26. november 2010

  26.11.2010 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag har regjeringa blant anna gjort framlegg om å styrkja eigenkapitalen i Statkraft.

 • Offisielt fra statsråd 19. november 2010

  19.11.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Regjeringen har i statsråd i dag vedtatt fredning av Jan Mayen som naturreservat.

 • Offisielt frå statsrådet 12. november 2010

  12.11.2010 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart mellom anna ei forskrift om ein verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) fastsett.

 • Offisielt fra statsråd 5. november 2010

  05.11.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Regjeringen har i statsråd i dag vedtatt sammenslåing av Mosvik kommune og Inderøy kommune i Nord-Trøndelag fylke med virkning fra 1. januar 2012. Navnet på den nye kommunen skal være Inderøy kommune.

 • Offisielt frå statsrådet 29. oktober 2010

  29.10.2010 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart mellom anna ei ny forskrift om finansiering av private barnehagar fastsett. Forskrifta gjeld frå 1. januar 2011.

 • Offisielt fra statsråd 22. oktober 2010

  22.10.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble administrerende direktør Øystein Olsen utnevnt på åremål til sentralbanksjef og leder for Norges Banks hovedstyre for en periode med seks år med tiltredelse 1. januar 2011.

 • Offisielt frå statsrådet 15. oktober 2010

  15.10.2010 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart blant anna Anne Aasheim tilsett som direktør for Norsk kulturråd for ein åremålsperiode på seks år.