Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.


Viser 421-440 av 1133 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2011

  05.10.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Fra statsråd 17. september 2010 og 1. oktober 2010 offentliggjøres nå budsjettforslaget for 2011.

 • Offisielt fra statsråd 1. oktober 2010

  01.10.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Regjeringen har i statsråd i dag blant annet vedtatt endringer i utlendingsloven med gjennomføring av returdirektivet.

 • Offisielt frå statsrådet 24. september 2010

  24.09.2010 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Regjeringa har i statstråd i dag mellom anna stadfesta at Snåasen tjielte skal brukast som samisk parallellnamn for Snåsa kommune.

 • Offisielt fra statsråd 17. september 2010

  17.09.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble administrerende direktør Joakim Theodor Haagaas Lystad utnevnt til arbeids- og velferdsdirektør for en periode på 6 år.

 • Offisielt frå statsrådet 3. september 2010

  03.09.2010 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Statsråd vart halde på Oslo slott 3. september 2010. Følgjande vedtak vert gjort kjende: 1. Proposisjonar og meldingar Utanriksdepartementet, utanrikssaker Prop. 160 S (2009-2010) Samtykke til

 • Offisielt fra statsråd 20. august 2010

  20.08.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Regjeringa har i statsråd i dag mellom anna lagt fram forslag om utbygging og finansiering av fylkesvegprosjektet Hidra fastlandssamband i Flekkefjord kommune i Vest-Agder.

 • Offisielt frå statsrådet 13. august 2010

  13.08.2010 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det blant anna stilt statleg forsikring for utstillinga ”Sakrale skatter fra Kreml” ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i perioden 23. september 2010 til 16. januar 2011.

 • Offisielt fra statsråd 25. juni 2010

  25.06.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et offentlig utvalg som skal vurdere styring av barnehagesektoren. Kst. fylkesmann Sylvia Brustad skal lede utvalget.

 • Offisielt frå statsrådet 18. juni 2010

  18.06.2010 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er Henrik Bull og Ragnhild Noer utnemnde til nye dommarar i Høgsterett.

 • Offisielt fra statsråd 11. juni 2010

  11.06.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. juni 2010. Følgende vedtak offentliggjøres: 1. Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, utenrikssaker Prop. 143 S (2009-2010) Samtykke til ratifikasjon av Den internasjonale kaffiavtalen

 • Offisielt frå statsrådet 4. juni 2010

  04.06.2010 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Statsråd vart halde på Oslo slott 4. juni 2010. Følgjande vedtak vert gjort kjende: 1. Proposisjonar og meldingar Utanriksdepartementet, utanrikssaker Prop. 140 S (2009-2010) Samtykke til ratifikasjon av konvensjon av 23. november

 • Offisielt fra statsråd 28. mai 2010

  28.05.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble forbrukerombud Bjørn Erik Thon utnevnt til direktør i Datatilsynet for en periode på seks år.

 • Offisielt frå statsrådet 21. mai 2010

  21.05.2010 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det oppnemnt eit utval for å vurdere innslaget av lekdommarar når dei alvorlegaste straffesakene vert handsama i lagmannsrettane (Juryutvalet).

 • Offisielt fra statsråd 11. mai 2010

  11.05.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram i statsråd i dag.

 • Offisielt frå statsrådet 7. mai 2010

  07.05.2010 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det blant anna fordelt 1 558,4 millionar kroner i spelemidlar til idrettsføremål for 2010.

 • Offisielt fra statsråd 30. april 2010

  30.04.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det oppnevnt et offentlig utvalg for integrerings- og inkluderingspolitikken.

 • Offisielt frå statsrådet 23. april 2010

  23.04.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Mellom sakene i statsråd i dag er ei stortingsmelding om presesfunksjonen i Bispemøtet i Den norske kyrkja, og ei stortingsmelding om samarbeid med Russland om atomverksemd og miljø i nordområda.

 • Offisielt fra statsråd 16. april 2010

  16.04.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det besluttet at fullmaktene i lov om helsemessig og sosial beredskap skal gjelde inntil 14 dager framover fra og med i dag 16. april 2010.

 • Offisielt frå statsrådet 9. april 2010

  09.04.2010 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Statsråd vart halde på Oslo slott 9. april 2010. Følgjande vedtak vert gjort kjende: 1. Proposisjonar og meldingar Finansdepartementet Prop. 109 S (2009-2010) Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker

 • Offisielt fra statsråd 26. mars 2010

  26.03.2010 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en melding til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009. Dessuten ble konstituert leder Helen Sæter utnevnt på åremål til leder av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker fra 1.