Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.

Regjeringen Solberg i statsråd på Slottet. Kongen og Kronprinsen sitter ved enden av bordet.
Regjeringen Solberg i statsråd med Kongen og Kronprinsen på Slottet 4. mai 2018. Foto: Håkon Mosvold-Larsen/NTBScanpix

Viser 421-440 av 1077 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt fra statsråd 24. april 2009

  24.04.2009 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Stortingsmelding nr. 30 (2008-2009) - Klima for forskning - er blant sakene som passerte statsråd i dag.

 • Offisielt frå statsrådet 17. april 2009

  17.04.2009 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart blant anna St.meld. nr. 22 (2008-2009) om Svalbard behandla.

 • Offisielt fra statsråd 3. april 2009

  03.04.2009 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det vedtatt odelstingsproposisjon om ny regnskaps- og revisjonsordning og odelstingsproposisjon om ny naturmangfoldslov.

 • Offisielt frå statsrådet 27. mars 2009

  27.03.2009 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Ei rekkje endringar i eigedomslovene i landbruket, med odelslova, konsesjonsloven og jordlova som dei viktigaste, vart behandla i statsråd i dag.

 • Offisielt fra statsråd 20. mars 2009

  20.03.2009 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Stortingsproposisjonen om situasjonen i Arbeids- og velferdsetaten med forslag om tilførsel av ressurser ble behandlet i statsråd i dag.

 • Offisielt frå statsrådet 13. mars 2009

  13.03.2009 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart St.meld. nr. 16 (2008-2009) - Nasjonal transportplan 2010-2019 behandla.

 • Offisielt fra statsråd 6. mars 2009

  06.03.2009 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Utvalget som skal utrede tiltak for de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige ble oppnevnt i statsråd i dag. Utvalget ledes av Thorvald Stoltenberg. I samme statsråd ble det også oppnevnt et utvalg som skal foreslå tiltak for at utslipp av

 • Offisielt frå statsrådet 27. februar 2009

  27.02.2009 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart St.prp. nr. 42 (2008-2009) - Om endring i statsbudsjettet for 2009 under Samferdselsdepartementet (kjøp av flyruter) behandla.

 • Offisielt fra statsråd 13. februar 2009

  13.02.2009 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Lovforslag om ny alderspensjon i folketrygden ble lagt fram i statsråd i dag. Dette er en ny milepæl i arbeidet med pensjonsreformen. I statsråd ble det også bestemt at Petoro kan gå inn som deltaker i Skanled-prosjektet.

 • Offisielt fra statsråd 9. februar 2009

  09.02.2009 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Ot. prp. nr. 35 Om lov om Statens finansfond og lov om Statens obligasjonsfond ble lagt fram i statsråd i dag. De to fondene, med en samlet kapital på 100 milliarder kroner, skal gjøre det lettere for bedrifter og husholdninger å få tilgang til lån

 • Offisielt frå statsrådet 6. februar 2009

  06.02.2009 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Stortingsmeldingen ”Læreren - rollen og utdanningen” ble lagt fram i statsråd i dag. Meldingen inneholder en rekke forslag til omlegging og forbedringer av dagens lærerutdanning.

 • Offisielt fra statsråd 30. januar 2009

  30.01.2009 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det vedtatt en stortingsproposisjon om investering i teknologisenter CO2-håndtering på Mongstad.

 • Offisielt frå statsrådet 26. januar 2009 – Tiltak for arbeid

  26.01.2009 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart blant anna St.prp. nr. 37 (2008-2009) - Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid behandla.

 • Offisielt fra statsråd 23. januar 2009

  23.01.2009 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble en stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar i utlandet behandlet. Meldingen drøfter hvordan norske bedrifter kan bidra til å styrke menneskerettighetenes stilling, skape anstendige arbeidsvilkår, ta vare på miljøet og

 • Offisielt frå statsrådet 16. januar 2009

  16.01.2009 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det nemnt opp eit utval som skal greie ut mellomlagring av brukt nukleært brensel og anna avfall med lang levetid.

 • Offisielt fra statsråd 9. januar 2009

  09.01.2009 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble Perspektivmeldingen 2009 behandlet. I Perspektivmeldingen ser regjeringen fram i tid: Rammer og utfordringer for en bærekraftig politikk skisseres, samt hvilke valgmuligheter Norge har i møte med disse utfordringene. Dessuten

 • Offisielt frå statsrådet 19. desember 2008

  19.12.2008 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det utnemnd fylkesmenn i Aust-Agder, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Oppland. I tillegg vart blant anna Ot.prp. nr. 25 (2008-2009) - Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven behandla.

 • Offisielt fra statsråd 12. desember 2008

  12.12.2008 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble St.meld. nr. 8 (2008-2009) - Om menn, mannsroller og likestilling behandlet. I tillegg ble blant annet Bjørnøya naturreservat utvidet ut til territorialgrensen 12 nautiske mil fra land. Ved å utvide vernet av Bjørnøya blir 2000

 • Offisielt frå statsrådet 5. desember 2008

  05.12.2008 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det blant anna oppnemnt eit offentleg utval som skal sjå på konsekvensane av klimaendringane. Dessutan vart St.meld. nr. 7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge behandla. Meldinga beskriv regjeringa sin langsiktige

 • Offisielt fra statsråd 28. november 2008

  28.11.2008 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er rektor Halvor Nordhaug utnevnt til biskop i Bjørgvin bispedømme, og det er vedtatt forslag til lov om dyrevelferd.

Til toppen