Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 29. august 2014

I statsrådet i dag vart det mellom anna vedtatt endringar i yrkestransportlova om rettane til busspassasjerar.

Statsråd vart halde på Oslo slott 29. august 2014. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og beredskapsdepartementet
Lov 28. februar 2014 nr. 2 om endringar i kjøpsloven og avtaleloven gjelder fra
1. november 2014.

Klima- og miljødepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2014 til lov om endringer i forurensningsloven og straffeprosessloven.
Lovvedtak 71 (2013-2014)  Lov nr. 62

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2014 til lov om endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av EØS-reglar om busspassasjerrettar).
Lovvedtak 91 (2013-2014)  Lov nr. 63
(Pressemelding)

2. Forskrifter

Nærings- og fiskeridepartementet
Diverse forskrifter hjemlet i lov 14. desember 1956 om forsynings- og beredskapstiltak oppheves.

Samferdselsdepartementet
Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler).
(Pressemelding)

3. Klagesaker m.m.

Kunnskapsdepartementet
Klage fra Rosa kompetanse skole (LLH) av 27. mai 2014 på Kunnskapsdepartementets vedtak av 22. april 2014 om tildelt tilskudd. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Trygg Læring av 16. mai 2014 på Kunnskapsdepartementets vedtak av 22. april 2014 om avslag på søknad om tilskudd. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Landslaget for mat og helse i skolen av 14. mai 2014 på Kunnskapsdepartementets vedtak av 22. april 2014 om avslag på søknad om tilskudd. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Sør-Varanger kulturskole på Kunnskapsdepartementets vedtak av 22. april 2014 om avslag på søknad om tilskudd. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Skeiv Ungdom av 23. mai 2014 på Kunnskapsdepartementets vedtak av
22. april 2014 om tildelt tilskudd. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS) av 13. mai 2014 på Kunnskapsdepartementets vedtak av 22. april 2014 om tildelt tilskudd. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Blikk AS av 16. mai 2014 på Kunnskapsdepartementets vedtak av 22. april 2014 om avslag på søknad om tilskudd. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Seniorrådgiver Knut Hauge utnevnes til Norges faste representant ved NATO, Brussel, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Espen Evjenth Lindbæck utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Trine Heimerback utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Gry Rabe Henriksen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Even Stormoen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Annette Bull utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Terje Ruud-Røhne utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Avdelingsdirektør Hege Nygård utnevnes til ekspedisjonssjef i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Avdelingsdirektør Anders Melheim utnevnes til ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidpunkt departementet bestemmer.

Frabeordring av brigader Gjermund Eide som overadjutant fra Hæren hos Hans Majestet Kongen fra 30. september 2014.

Forlengelse av beordring av oberst Odd Inge Botillen som overadjutant fra Luftforsvaret hos Hans Majestet Kongen fram til 31. august 2015.

Justis- og beredskapsdepartementet
Konstituert statsadvokat Håvard Kalvåg utnevnes til statsadvokat ved Vestfold og Telemark statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Politiinspektør Reidar Bruusgaard utnevnes til statsadvokat ved Riksadvokatembetet med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Olje- og energidepartementet
Seniorrådgiver Rune Østvold utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.

5. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Tiltredelse av London-overenskomsten av 17. oktober 2000 om anvendelsen av
artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter.

Inngåelse av luftfartsavtale mellom Norge og Australia og omforent memorandum vedrørende SAS-samarbeidet.

Finansdepartementet
Ikraftsettelse av en skatteavtale mellom Norge og Belgia, undertegnet i Oslo 23. april 2014. 

Til toppen