Offisielt fra statsråd 24. oktober 2014

I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om endringer i statsbudsjettet for 2014 som følge av håndteringen av terrortrusselen mot Norge sommeren 2014, og bruk av skogbrannhelikopter i forbindelse med de mange skogbrannene tidligere i år.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 24. oktober 2014. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 7 S (2014-2015)
Endringer i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (Håndtering av terrortrusselen mot Norge sommeren 2014 og skogbrannhelikopter)
(Pressemelding)

2. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Ambassadør i Canberra, Unni Kløvstad, utnevnes tillike til ambassadør i Wellington, New Zealand.

Helse- og omsorgsdepartementet
Assisterende fylkeslege Geir Stangeland beskikkes som fylkeslege i Vest-Agder med tiltredelse fra det tidspunkt Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer.

3. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Ambassadør Elin Østebø Johansen oppnevnes som Ambassadeur en mission spéciale i egenskap av norsk representant i Det internasjonale energibyrås organer.

Til toppen