Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2015

Fra statsråd 12. september, 19. september, 26. september og 3. oktober 2014 offentliggjøres nå vedtak om forslaget til statsbudsjett for 2015.

Fra statsråd 12. september 2014 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Prop. 1 S (2014-2015) – for budsjettåret 2015
(departementenes fagproposisjoner):      

Arbeids- og sosialdepartementet
            Utgiftskap.:    600-667, 2470, 2541-2542, 2620-2686
            Inntektskap.: 3600-3642, 5470, 5571, 5607, 5701-5705
            (Pressemelding)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
            Utgiftskap.:    800-868, 2530
            Inntektskap.: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859
            (Pressemelding)

Forsvarsdepartementet
            Utgiftskap.:    1700-1795
            Inntektskap.: 4700-4799
            (Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet
            Utgiftskap.:    700-783 og 2711-2790
            Inntektskap.: 3710-3750, 5572 og 5631
            (Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet
            Utgiftskap.:    61, 400-491
            Inntektskap.: 3400-3490
            (Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet
for budsjettåret 2015
Svalbardbudsjettet
(Pressemelding)          

Klima- og miljødepartementet
            Utgiftskap.:    1400-1482
            Inntektskap.: 4400-4481 og 5578
            (Pressemelding)

Kulturdepartementet
            Utgiftskap.:    300-342
            Inntektskap.: 3300-3342, 5568
            (Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet
            Utgiftskap.:    200-288 og 2410
            Inntektskap.: 3200-3288, 5310 og 5617
            (Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet
            Utgiftskap.:    1100-1161
            Inntektskap.: 4100-4162, 5576, 5651-5652
            (Pressemelding)

Nærings- og fiskeridepartementet
            Utgiftskap.:    900-953, 2421, 2426, 2429, 2460 og 2540
            Inntektskap.: 3900-3961, 5325, 5326, 5329, 5460, 5574, 5613, 5625, 5629,
                                      5650 og 5656
            (Pressemelding)       

Olje- og energidepartementet
            Utgiftskap.:    1800-1840, 2440 og 2490
            Inntektskap.: 4800-4840, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685
            (Pressemelding)

Samferdselsdepartementet
            Utgiftskap.:    1300-1380
            Inntektskap.: 4300-4380, 5577, 5611, 5618, 5619, 5622 og 5624
            (Pressemelding)

Utenriksdepartementet
            Utgiftskap.     :           100-172
            Inntektskap.: 3100
            (Pressemelding)

Fra statsråd 19. september 2014 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Prop. 1 S (2014-2015) – for budsjettåret 2015
(departementets fagproposisjon):

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
            Utgiftskap.:    1-2, 500-595, 2412, 2427, 2445, 2465
            Inntektskap.: 3500-3595, 5312, 5445-5446, 5615 

Fra statsråd 26. september 2014 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Finansdepartementet
Prop. 1 S (2014-2015)
for budsjettåret 2015
Statsbudsjettet
(Pressemelding)

Prop. 1 LS (2014-2015)
for budsjettåret 2015
Skatter, avgifter og toll 2015
(Pressemelding)

Meld. St. 1 (2014-2015)
Nasjonalbudsjettet 2015
(Pressemelding)

Prop. 1 S (2014-2015) – for budsjettåret 2015
(departementets fagproposisjon):

Finansdepartementet
            Utgiftskap.:    20-51 og 1600-1670
            Inntektskap.: 3021-3051, 4600-4620, 5341, 5351, 5580, 5605 og 5692-5693
            (Pressemelding)

Statsministerens kontor

Følgende statsrådsbeslutninger ble offentliggjort 2. oktober 2014:

Hans Majestet Kongens tale til det 159. Storting ved dets åpning (Trontalen).

Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding (Melding om rikes tilstand).

Fra statsråd 3. oktober 2014 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Statsministerens kontor

Meld. St. 4 (2014-2015)
Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2013-2014

Kunnskapsdepartementet
Meld. St. 7 (2014-2015)
Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024

Til toppen