Statsbudsjettet 2015

Statsbudsjettet for 2015 ble lagt frem onsdag 8. oktober kl. 10.00.

Statsbudsjettet 2015

 

Justisbudsjett for et tryggere samfunn 

Regjeringen prioriterer trygghet for innbyggerne. Derfor styrkes justissektoren med høyere grunnbemanning, raskere returer og bedre beredskap.  

 

Pressemeldinger

 

Hoveddokumenter

Justis- og beredskapsdepartementets budsjettforslag 
Prop 1 S (2014-2015) Justis- og beredskapsdepartementet

Svalbardbudsjettet
Prop 1 S (2014-2015) Svalbardbudsjettet

Regjeringens budsjettforslag (Gul bok)  
Prop 1 S (2014-2015) 

Nasjonalbudsjettet
Meld. St. 1  (2014-2015)