Prop. 1 S (2014–2015)

Svalbardbudsjettet

FOR BUDSJETTÅRET 2015 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget