Meld. St. 1 (2014–2015)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Nasjonalbudsjettet 2015

Nasjonalbudsjettet 2015

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no