Prop. 1 S (2014–2015)

For budsjettåret 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet
Utgiftskapitler: 61, 400–491 Inntektskapitler: 3400–3490

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget