Prop. 1 S (2014–2015)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

FOR BUDSJETTÅRET 2015
Utgiftskapitler: 61, 400–491 Inntektskapitler: 3400–3490

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget