Meld. St. 4 (2014–2015)

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2013–2014

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2013–2014

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no