Prop. 1 S (2014–2015)

For budsjettåret 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet
Utgiftskapitler: 900–953, 2421, 2426, 2429, 2460 og 2540 Inntektskapitler: 3900–3961, 5325, 5326, 5329, 5460, 5574, 5613, 5625, 5629, 5650 og 5656

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget