Statsbudsjettet 2015

 

Regjeringen la fram forslaget til statsbudsjett for 2015 onsdag 8. oktober. Her finner du Nærings- og fiskeridepartementets budsjettdokumenter og pressemeldinger om hovedprioriteringer fra departementets fagområde.

Hoveddokumenter

Prop. 1 S Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringens budsjettforslag (Gul bok)  
Prop 1 S (2014-2015) 

Nasjonalbudsjettet
Meld. St. 1  (2014-2015)

Pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet: