Prop. 1 LS (2014 – 2015)

Skatter, avgifter og toll 2015

Skatter, avgifter og toll 2015

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget