Prop. 1 S (2014–2015)

For budsjettåret 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Utgiftskapittel: 800–868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget