Proposisjoner til Stortinget

Prop. 1 S KUD (2014–2015)

For budsjettåret 2015 under Kulturdepartementet Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342 og 5568

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget