Prop. 1 S KUD (2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015
Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342 og 5568

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget