Prop. 1 S (2014–2015)

For budsjettåret 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utgiftskapitler: 1–2, 500–595, 2412, 2427, 2445, 2465 Inntektskapitler: 3500–3595, 5312, 5445–5446, 5615

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: H-2325 N Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2014–2015) Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2015 Grønt hefte

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget