Statsbudsjettet 2015

Statsbudsjettet for 2015 ble lagt frem onsdag 8. oktober kl 10:00.

I statsbudsjettet for 2015 prioriterer regjeringen videreutdanning for lærere, et kvalitetsløft i barnehagen og mer penger til forskning og høyere utdanning.

– Budsjettet viser at kunnskap er et av regjeringens store satsingsområder. Vi skal realisere kunnskapssamfunnet, og satser derfor på forskning og høyere utdanning, kvalitet i barnehagen og mer til videreutdanning for lærere, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.   

Følg behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget 

Budsjettdokumenter

Prop. 1. S (2014-2015) Regjeringens budsjettforslag (Gul bok)

Prop. 1 S (2014-2015) Kunnskapsdepartementets fagproposisjon

Orientering om statsbudsjettet for universiteter og høyskoler

 

Pressemeldinger fra Kunnskapsdepartementet

Kunnskap gir muligheter for alle

En milliard til videreutdanning av lærere

Offensiv plan for mer forskning

Økt satsing på høyere utdanning

Vil bygge flere studentboliger

Satser på kvalitet i barnehagen

Styrker opplæringen for voksne i grunnleggende ferdigheter

 

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

I langtidsplanen staker regjeringen ut kursen for forsknings- og utdanningspolitikken for de neste ti årene. Langtidsplanen inneholder en rekke tiltak for å nå tre overordnede mål:

  • Styrke Norges konkurransekraft og innovasjonsevne
  • Løse store samfunnsutfordringer
  • Utvikle fremragende fagmiljøer 

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Følg pressekonferansen om langtidsplanen på nett-tv kl 14:00 

Nett-tv
(Regjeringen)