Statsbudsjettet

Regjeringens forslag til statsbudsjett for kommende år legges fram for Stortinget om høsten, Finansdepartementet starter arbeidet med budsjettet omkring ett år før. Regjeringen holder sin første budsjettkonferanse omkring et halvt år før framleggelsen.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 blir lagt frem 5. oktober kl. 10.00. Kunnskapsdepartementets budsjett blir lagt frem på en pressekonferanse som kan følges på nett-tv kl 14.00. Budsjettdokumentene sammen med pressemeldinger blir tilgjengelig på denne siden fra kl. 10.00 tirsdag 5. oktober.

Kunnskapsdepartementets pressekonferanse kan følges på nett-tv kl 14.00.

Om budsjettarbeidet:
Regjeringens forslag til statsbudsjett for kommende år legges fram for Stortinget om høsten, Finansdepartementet starter arbeidet med budsjettet omkring ett år før. Regjeringen holder sin første budsjettkonferanse omkring et halvt år før framleggelsen.  

Om budsjettforslaget:
Budsjettforslaget legges fram i flere forskjellige dokumenter. Medling til Stortinget nr. 1 er nasjonalbudsjettet, der Regjeringen gir en oversikt over samfunnsøkonomien og begrunner sine prioriteringer og budsjettforslag. Stortingsproposisjon nr. 1, Gul bok, inneholder en samlet framstilling av Regjeringens forslag til budsjettvedtak. I forslaget til vedtak blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster etter departement. Detaljene kommer i fagproposisjonene for hvert departement.

Finansdepartementet har laget en egen portal som gjør det lettere å navigere i budsjettdokumentene og de viktigste prioriteringene i Regjeringens forslag.